Zarząd STS Holding rekomenduje wypłatę dywidendy za 2022 rok w wysokości ok. 86,2 mln zł

Mateusz Juroszek, STS CEO
Mateusz Juroszek, STS CEO

Zarząd STS Holding – jednego z największych bukmacherów w Europie Centralnej oraz lidera rynku w Polsce – w dniu 24 maja br. przyjął uchwałę, w której rekomenduje WZA spółki wypłatę dywidendy za 2022 rok w wysokości ok. 86,2 mln zł. W przeliczeniu na jedną akcję jest to 0,55 zł. Rekomendacja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

W dniu 31 października 2022 roku STS Holding wypłacił akcjonariusz zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości ok. 42,3 mln zł. Obie płatności dają łączną kwotę 128,6 mln zł.

Ponadto Zarząd STS Holding podejmie decyzję o wypłacie akcjonariuszom STS zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok po zatwierdzeniu i publikacji skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z naszymi deklaracjami transferujemy do akcjonariuszy cały zysk netto, który mamy możliwość wypłacenia w formie dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy. Grupa STS ma strukturę holdingową, co wymusza przesunięcia w czasie w dystrybuowaniu zysku generowanego przez naszą główną spółkę operacyjną, czyli STS S.A. Niemniej docelowo cały jej wynik trafia do naszych inwestorów mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding.

Grupa STS wygenerowała od stycznia do marca br. przychody w wysokości 153 mln zł, co oznacza wzrost o 7% rok do roku. Zysk netto Grupy wzrósł w I kwartale 2023 roku o 20% rok do roku, osiągając poziom 54 mln zł. Zysk netto głównej spółki operacyjnej Grupy – STS S.A. – wyniósł 70 mln zł, co oznacza wzrost o 18% rdr. Skorygowana EBITDA dla Grupy STS w pierwszym kwartale br. wyniosła 80 mln zł, czyli o 12% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Co więcej, skorygowana EBITDA dla Grupy STS w Q1’23, z wyłączeniem działalności na licencji brytyjskiej i estońskiej, wyniosła ponad 82 mln zł.

Wartość zawartych zakładów w I kwartale 2023 roku w STS S.A. (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii) – głównej spółce operacyjnej w Grupie STS – wyniosła 1,193 mld zł i była wyższa o 16% rok do roku, gdy w I  kwartale 2022 roku wyniosła 1,026 mld zł. Od stycznia do marca br. NGR dla STS (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii) wzrósł o 12% rdr. z 156 mln zł do 175 mln zł. W trzech pierwszych miesiącach br. STS wypracował GGR na poziomie 305 mln zł (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii), przed rokiem było to 279 mln zł. Jest to wzrost o 9% rdr.