37 mld złotych – rekordowa wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce

luksus samochód ferrari

Po raz kolejny powiększyło się grono polskich konsumentów dóbr luksusowych, czyli przede wszystkim osób bogatych, o zarobkach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie. W 2021 roku było ich blisko 83 tys., czyli o 7,4% więcej niż rok wcześniej. Zwiększyła się również liczba Polaków, którzy zarabiają rocznie powyżej 1 mln zł brutto – w 2021 roku było ich już ponad 37 tys. Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce w 2022 wyniosła 37 mld złotych i była o blisko 19% większa niż w 2021 roku – wynika z raportu KPMG w Polsce pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus w niepewnych czasach”. Największym segmentem pozostają samochody premium i luksusowe, którego wartość osiągnęła blisko 25 mld złotych w ubiegłym roku. Największy wzrost (45,6%) r/r odnotował sektor luksusowych hoteli i SPA, którego wartość wyniosła 2,6 mld złotych. Globalnie, sektor dóbr luksusowych okazał się być bardziej odporny na zawirowania ostatnich trzech lat niż rynek dóbr masowych.

131 tys. zł średnio miesięcznie zarabiają bogaci Polacy

Po raz kolejny wzrosła w Polsce liczba osób zamożnych oraz bogatych, które są kluczowymi odbiorcami rynku dóbr luksusowych. W 2021 roku dochody powyżej 20 tys. zł miesięcznie osiągało 320 tys. osób – o blisko 13% więcej niż w 2020 roku. Łączne dochody zamożnych Polaków były z kolei wyższe o 9,8% r/r i wyniosły 220 mld złotych. Grono osób bogatych, o miesięcznych zarobkach powyżej 50 tys. złotych w 2021 roku wzrosło o 7,4% r/r i wyniosło 83 tys., a ich dochód wyniósł 130 mld złotych. Najwięcej osób, z takimi zarobkami zamieszkiwało Mazowsze,  Wielkopolskę, Śląsk oraz Małopolskę. Średnie miesięczne zarobki bogatych Polaków w 2021 roku wynosiły 131 tys. złotych.

Najważniejszą grupą docelową dla firm z branży dóbr luksusowych pozostają osoby bardzo bogate, z zarobkami powyżej 1 mln złotych brutto rocznie. W 2021 roku w Polsce mieszkało 37 tys. takich osób (wzrost o 4,8% r/r). Ich zarobki osiągnęły 94 mld złotych i były o 2,6% wyższe r/r. Najwięcej bardzo bogatych Polaków w 2021 roku zamieszkiwało Mazowsze (8,56 tys. osób), Wielkopolskę (4,24 tys.) oraz Śląsk (4,21 tys.), gdzie liczba bardzo bogatych zwiększyła się o 34,1% r/r. Średnie miesięcznie zarobki bardzo bogatych Polaków w 2021 roku wynosiły 211,4 tys. złotych.

Od wielu lat liczba bogatych i zamożnych Polaków systematycznie rośnie. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że Polacy w szybkim tempie się bogacą w obliczu rekordowej inflacji, która istotnie wpływa na ich majątki. Wyniki poszczególnych segmentów rynku dóbr luksusowych w Polsce wskazują jednak, że zainteresowanie towarami luksusowymi i premium nie słabnie.  Wręcz przeciwnie, w niepewnych czasach coraz więcej osób bogatych lokuje kapitał na rynku dóbr luksusowych lub poszukuje możliwości inwestycyjnych – mówi Andrzej Marczak, Partner, Szef Zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce

100 tys. Polaków dysponuje majątkiem netto przekraczającym 1 mln dolarów

W 2022 roku nastąpiła rewizja dotychczasowych szacunków poziomu bogactwa dla Polski, na niezgodność szacunków wartości aktywów niefinansowych z szacunkami OECD, czego konsekwencją było zrewidowanie w dół liczby HNWI dla wszystkich lat. Wg nowych danych na koniec 2021 roku Polskę zamieszkiwało ponad 100 tys. osób zaliczanych do grupy HNWI (ang. high net worth individuals), których majątek netto wynosi minimum 1 mln dolarów, a ich liczba wzrosła o 9,7% r/r. Największy odsetek milionerów w Polsce – 91%, stanowią osoby, których wartość majątku wynosi pomiędzy 1 a 5 milionów dolarów. Polacy, których aktywa netto opiewają na więcej niż 50 milionów dolarów stanowią jedynie 0,3% wszystkich HNWI, jednak to właśnie ta grupa powiększyła się w ciągu roku najbardziej – o 15,1% r/r. Pod względem liczby HNWI Polska wyprzedziła: Grecję, Czechy i Rumunię.

Natomiast na koniec 2022 roku suma majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wyniosła 2 805 mld zł, co stanowi niewielki 1,4% wzrost względem 2021 roku. Warto jednak podkreślić, że w związku w wysokim poziomem inflacji realna wartość majątku Polaków w 2022 roku spadła szacunkowo o około 10%. Wartość zobowiązań wyniosła 833 mld zł, o 3,3% mniej r/r. Struktura aktywów gospodarstw domowych nie uległa znaczącym zmianom – Polacy na pierwszym miejscu stawiają depozyty. Przechowywane w ten sposób środki są warte 1111 mld zł (wzrost o 3,5%) i stanowią blisko 40% aktywów.

Rynek dóbr luksusowych w 2022 roku osiągnął wartość 37 mld złotych

Całkowita wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce w 2022 roku wzrosła o blisko 19% r/r i wyniosła 37 mld złotych – przewyższając swoją wartość sprzed wybuchu pandemii. Największą część rynku dóbr luksusowych stanowią, jak co roku, producenci samochodów premium i luksusowych. Wartość tego segmentu wyniosła 24,7 mld zł – po dużym wzroście sprzedaży zarówno w ujęciu wolumenowym (5,1%), jak i wartościowym (20,5%). W ubiegłym roku Polacy zarejestrowali 95,7 tys. nowych samochodów marek premium oraz 329 sztuk samochodów luksusowych.

Rynek luksusowej odzieży i akcesoriów w 2022 roku powiększył się o 9,9% r/r (290 mln zł) osiągając wartość 3,2 mld złotych – przewyższając rekordową wartość tego segmentu (3,1 mld złotych z roku 2019). Segment luksusowych kosmetyków i perfum osiągnął w Polsce w ubiegłym roku wartość 1,2 mld złotych – co przełożyło się na wzrost 7,7% r/r. Za ponad połowę wartości tego segmentu odpowiadają perfumy. Z kolei sprzedaż na rynku luksusowej biżuterii i zegarków w Polsce wzrosła w 2022 roku w porównaniu do roku poprzedniego o 10,3% r/r wynosząc 540 mln zł. Według prognoz ten segment rynku dóbr luksusowych przekroczy wartość sprzed pandemii już w tym roku. Obecnie biżuteria szlachetna, głównie damska, odpowiada za największy wzrost w segmencie biżuterii (12,4% r/r), podczas gdy w segmencie zegarków, to męskie zegarki odpowiadają za większy wzrost sprzedaży (8% r/r.).

W ubiegłym roku największy wzrost wartości (45,6% r/r) odnotował segment luksusowych hoteli i SPA. Wartość tego segmentu w 2022 roku wyniosła 2,6 mld złotych. Zgodnie z prognozami w 2024 roku branża hoteli premium i luksusowych powinna osiągnąć wyższą wartość niż przed pandemią. W ubiegłym roku w Polsce znajdowało 87 hoteli pięciogwiazdkowych – najwięcej w Krakowie (16), Warszawie (14) oraz Wrocławiu (6).wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce

Notowania globalnych spółek sektora dóbr luksusowych: luksus jest w cenie

KPMG w Polsce przeanalizowało reakcję na pandemię, konflikt zbrojny w Ukrainie oraz globalne spowolnienie gospodarcze, dwóch znaczących segmentów globalnego sektora spółek dóbr luksusowych: osobiste dobra luksusowe (ubrania, akcesoria, kosmetyki, biżuterię i zegarki oraz alkohole) odpowiadające za około 25% rynku dóbr luksusowych oraz samochody luksusowe i premium, obejmujące około 40% tego rynku. Jako punkt odniesienia dla zachowania spółek giełdowych z powyższych segmentów rynku posłużył indeks S&P Global 1200, który agreguje indeksy akcji spółek notowanych na giełdach w ponad 30 krajach, obejmując około 70% kapitalizacji światowego rynku akcji. Na koniec kwietnia 2023 roku wartość akcji spółek uwzględnionych w tym indeksie wynosiła ponad 54 biliony dolarów.

Globalny sektor dóbr luksusowych okazał się być bardziej odporny na zawirowania ostatnich trzech lat niż rynek dóbr masowych. Kursy akcji spółek liderów sektora, które w zdecydowanej większości obejmują osobiste dobra luksusowe, po pandemicznej zapaści na początku 2020 roku, gdzie spadki były podobne do indeksu szerokiego rynku, od końca 2020 roku radzą sobie zdecydowanie lepiej niż cały rynek. Co więcej, notowania akcji tych gigantów biją rekordy wszechczasów. Siła spółek z sektora dóbr luksusowych (pięciu z sześciu czołowych graczy w tym segmencie to podmioty francuskie) spowodowała, że giełda w Paryżu stała się największą giełdą w Europie wyprzedzając Londyn – mówi Tomasz Wiśniewski, Partner, Szef Zespołu Wycen w KPMG w Polsce.

Przeprowadzone przez KPMG analizy potwierdziły, że podobnie jak w przypadku poprzednich kryzysów (na początku 2000 roku oraz w latach 2007-2008), także w sytuacji ostatnich negatywnych wydarzeń gospodarczych rynek dóbr luksusowych zachował się znacząco lepiej od podobnych produktów w segmencie masowym oraz od całego rynku. Jednak (podobnie jak w przypadku osobistych dóbr luksusowych) kumulacja negatywnych wydarzeń w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku dotknęła także segment samochodów luksusowych i premium, których kursy podlegały silnym wahaniom. Jednak gdy nastroje się poprawiają, pierwszymi beneficjentami tej zmiany stają się producenci dóbr luksusowych. Także prognozy analityków roztaczają przed rynkiem dóbr luksusowych obiecujące perspektywy w nadchodzących miesiącach, uzasadniając taki stan rzeczy wyższą zdolnością do utrzymania stałego poziomu marż przez spółki z tego segmentu oraz szerszej i bardziej odpornej na kryzysy gospodarcze bazy klientów w porównaniu do poprzednich załamań rynkowych.