Zarząd UNIQA w niezmienionym składzie w kolejnej kadencji

Andrzej Jarczyk Prezes Zarządu UNIQA TU S.A. i UNIQA TU na Życie S.A.
Andrzej Jarczyk Prezes Zarządu UNIQA TU S.A. i UNIQA TU na Życie S.A.
  • Prezes zarządu Andrzej Jarczyk oraz wiceprezes Grzegorz Kulik będą pełnić dotychczasowe funkcje przez kolejne 3 lata
  • Dezyzja Rady Nadzorczej spółek Grupy UNIQA w Polsce o przedłużeniu kadencji zapadła 2 czerwca 2014 r.
  • Kontynuacja strategii UNIQA 2.0.

Decyzją Rady Nadzorczej spółek Grupy UNIQA Andrzej Jarczyk, prezes, i Grzegorz Kulik, wiceprezes, będą sprawować swoje stanowiska przez kolejne trzy lata.

Andrzej Jarczyk stanowisko prezesa zarządu spółek UNIQA objął w styczniu 2011 r. Poprzednio, od listopada 2007 r. był prezesem zarządu spółek Grupy Generali w Polsce. W latach 1996 – 2007 związany był z Grupą PZU, gdzie od 2003 roku pełnił funkcję dyrektora Biura Sprzedaży w centrali PZU, odpowiadając za realizację polityki sprzedaży dla klientów indywidualnych oraz sektora MSP.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studiował również „Zarządzanie przedsiębiorstwem” na Uniwersytecie w Bochum. Ukończył „Eurekans Management Development Program” – międzynarodowe studia dla managerów spółek Grupy Eureko z zakresu współpracy międzynarodowej, podstaw finansów i zarządzania projektami.

Grzegorz Kulik wiceprezesem zarządu UNIQA został w maju 2011 r. Od tego czasu skutecznie realizuje startegię grupy w zakresie techniki ubezpieczeniowej. Odpowiada za likwidację szkód, produkty ubezpieczeniowe i aktuariat. Poprzednio, w Generali, pełnił funkcję dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych, dyrektora Departamentu Leasingu oraz dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych Klienta Indywidualnego. W latach 2000 – 2008 związany z PZU, najpierw w Inspektoracie w Krakowie, a następnie w centrali, gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery aż do stanowiska zastępcy dyrektora Biura Sprzedaży. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Decyzja Rady Nadzorczej jest potwierdzeniem kierunku wynikającego zw strategii Grupy: UNIQA 2.0, której elementem jest stabilne zarządzanie. W ubiegłym roku Rada Nadzorcza zdecydowała o przedłużeniu kadencji dwóm pozostałym członkom zarządu Małgorzacie Michalak- Bartkowiak oraz Adamowi Łoziakowi.

Aktualny skład zarządu spółek Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA w Polsce:

  • Andrzej Jarczyk – prezes zarządu,
  • Małgorzata Michalak-Bartkowiak – wiceprezes zarządu ds. finansowych,
  • Adam Łoziak – wiceprezes zarządu ds. współpracy z mieszkalnictwem,
  • Grzegorz Kulik – wiceprezes zarządu ds. techniki ubezpieczeniowej.