Zasoby biurowe w Poznaniu na koniec marca 2022 roku wynosiły ponad 620 000 m kw.

Skanska Nowy Rynek D Poznań, PL

Poznań, będący rynkiem biurowych o mniejszej skali, plasuje się na piątym miejscu według wielkości wśród rynków regionalnych. Brak nowej podaży, zrekompensują w 2023 roku realizowane obecnie duże projekty.

„W pierwszym kwartale roku nie został oddany do użytku żaden nowy budynek biurowy, jednak wielkoskalowe projekty, które staną się niebawem wizytówką Poznania, są realizowane. W budowie znajduje się ponad 75 000 m kw., z czego 96% ma zostać ukończone w 2023 roku. Największymi projektami w budowie są Andersia Silver (40 000 m kw., Von der Heyden) oraz Nowy Rynek E (26 000 m kw., Skanska),” wyjaśnia Piotr Borowski, Starszy Negocjator w Knight Frank.

Porównując popyt na biura w Poznaniu z zainteresowaniem obserwowanym w innych miastach regionalnych, aktywność najemców od stycznia do marca 2022 była na dość niskim poziomie, a podpisane umowy opiewały na blisko 6 500 m kw. Jednakże, popyt w I kw. 2022 roku był wyższy o blisko 40% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Największy udział w strukturze umów, ponad 72%, stanowiły nowe umowy, zaś renegocjacje odpowiadały za 22% wolumenu. Ekspansje wyniosły zaledwie 6% wszystkich podpisanych umów w Poznaniu.

Brak nowej podaży w połączeniu z podpisanymi umowami najmu wpłynął na niewielki spadek wskaźnika pustostanów, który na koniec I kw. wyniósł 12%. Wynik był o 0,7 pp. niższy względem ubiegłego kwartału i o 0,5 pp. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jest to drugi najniższy wskaźnik pustostanów odnotowany w miastach regionalnych.

Czynsze wywoławcze w Poznaniu na koniec marca 2022 roku pozostają na stabilnym poziomie wahając się od 10,00 EUR do 16,00 EUR za m kw. miesięcznie.