Zawody zaufania publicznego poza samorządami zawodowymi? „Niektórzy znajdą się poza kontrolą”

umowa prawo

Apel Szczecińskiego Porozumienia Zawodów Zaufania Publicznego w przedmiocie należytej ochrony samorządności zawodowej został przygotowany i opublikowany w ostatnich dniach przez sygnatariuszy porozumienia. Wśród nich jest Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie. Apel dotyczy możliwości zrzeszania się osób wykonujących zawody zaufania publicznego poza strukturami istniejących samorządów zawodowych. – Nie po to latami pracowaliśmy nad budową odpowiednich struktur samorządów zawodowych, nad ich podmiotowością, opiniotwórczością i zaufaniem społecznym do nich, by teraz pozwolić na ich marginalizację. To poważny błąd, który może sprawić, że nie będzie żadnej kontroli nad tym, kto i jak wykonuje zawody zaufania publicznego, takie jak chociażby lekarz, prawnik, notariusz czy architekt – mówi dr Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Porozumienie Zawodów Zaufania Publicznego w województwie zachodniopomorskim, dostrzegając zagrożenia płynące z inicjatywy ustawodawczej zmierzająca do deregulacji samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa wszyscy członkowie Porozumienia poparli apel w tej kwestii. Rozwiązania dążące do deregulacji samorządów zawodowych w opinii sygnatariuszy porozumienia mogą wypaczyć funkcjonowanie samorządów zawodowych i sprawić, że działanie pojedynczych przedstawicieli zawodów (lekarzy, farmaceutów, prawników, architektów, weterynarzy itp.) będzie znajdować się poza nadzorem organów struktur zawodowych.

– W tym przypadku, kolejny raz zresztą, widzimy, że deregulacja dobrze działa tylko teoretycznie i tylko na papierze. Kiedy dochodzi do wypadku, tragedii, błędu ludzkiego to bardzo często mówi się: „lekarze to tacy są” czy „prawnicy to tacy są”. Odpowiedzialność zbiorowa nigdy nie jest właściwa, ale gdy dojdzie do błędu np. w sztuce lekarskiej to Izba Lekarska poprzez swoje jednostki m.in. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej jest w stanie zweryfikować do czego doszło, czy ktoś zawinił. Obiektywnie oceniamy sytuację i stanowimy ważne źródło opiniotwórcze np. dla służb czy dla mediów – mówi dr Michał Bulsa, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

– To przestrzeń do nadużyć, bo samorządy zawodowe mogą utracić kontrolę i wiedzę na temat tego, jaką pracę wykonują jej członkowie. Trudniej będzie wyjaśniać błędy w sztuce, a to przyczyni się do spadku zaufania obywateli do nas – dodaje Prezes Michał Bulsa.

Sygnatariuszami porozumienia są:

 1. Szczecińska Izba Adwokacka
 2. ZOIA Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska
 3. Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP
 4. Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Szczecinie
 5. Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 6. Izba Komornicza w Szczecinie
 7. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
 8. Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Szczecinie
 9. Izba Notarialna w Szczecinie
 10. Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych
 11. OIRP w Szczecinie
 12. Okręg Zachodniopomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych