Lekarze: Jakość kształcenia na uczelniach medycznych w Polsce wymaga weryfikacji

Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Fot. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

Lekarze apelują do Ministra Dariusza Wieczorka. „Czas na audyt poziomu kształcenia na kierunkach medycznych”.

Powołanie nowego Rządu RP w opinii lekarzy z Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, generuje konieczność weryfikacji wielu kontrowersyjnych decyzji poprzedniej władzy. Jedną z nich jest masowe otwieranie kierunków lekarskich na nieprzystosowanych do tego uczelniach.

– Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest Dariusz Wieczorek, polityk ze Szczecina, człowiek dialogu, ale jednocześnie człowiek bardzo pragmatyczny. Weryfikacja, które uczelnie powinny kształcić lekarzy, a które nie, powinna być jedną z pierwszych i priorytetowych decyzji – mówi Michał Bulsa, prezes ORL w Szczecinie.

Weryfikacja powoływanych prędko kierunków lekarskich powinna być priorytetem Dariusza Wieczorka

Tworzenie nowych kierunków lekarskich na uczelniach to jedna z ubiegłorocznych decyzji Rządu premiera Morawieckiego. Minister Przemysław Czarnek, wspólnie z Ministrem Niedzielskim, wbrew opinii środowiska lekarskiego zdecydowali, że wiele uczelni nie posiadających potencjału naukowego do kształcenia lekarzy, rozpoczęło rekrutację, a następnie otworzyło kierunki lekarskie.

– Do mediów docierają informacje o tym, że zajęcia na tych uczelniach są nieprofesjonalne i nieprawidłowo zorganizowane. Zdaniem lekarzy jedną z pierwszych decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinna być weryfikacja czy takie kierunki mają rację bytu i czy mają potencjał, by kształcić lekarzy – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

– Poprzednia władza w tym zakresie pozostawała głucha na nasze apele. W efekcie przeprowadzono rekrutacje na wiele kierunków lekarskich, które tak naprawdę krzywdzą tych młodych ludzi, bo nie wiemy czy dadzą im kompetencję do przyszłego leczenia pacjentów. Jest jeszcze czas, by te kierunki zweryfikować  – mówi Bulsa.

Okręgowa Rada Lekarska oczekuje przeprowadzenia audytu, a Ministra Wieczorka zaprasza na spotkanie w tej sprawie.

Wiele wyzwań przed nowymi ministrami

Jednocześnie prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie dodaje, że kształcenie kadr medycznych powinno być jednym z priorytetów nowych ministrów.

– Liczymy na szybką i konkretną dyskusję w tej sprawie, bo potrzeby są ogromne. Musi jednak nastąpić profesjonalizacja dyskusji na ten temat. Musimy myśleć o kształceniu nie tylko lekarzy ale także pielęgniarek, ale na profesjonalnych uczelniach medycznych, o zwiększaniu limitów miejsc. Nie możemy zapomnieć o zachęcaniu młodych lekarzy do specjalizowania się w mniej popularnych, ale bardzo deficytowych specjalizacjach medycznych – mówi prezes Michał Bulsa.

– Przed Minister Leszczyną i Ministrem Wieczorkiem dużo pracy w tym zakresie. Liczymy na dialog i na rozmowę na którą środowisko lekarskie na szczeblu centralnym i lokalnym jest gotowe – dodaje Bulsa.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej wystosował pismo do szczecińskich parlamentarzystów z zaproszeniem do dyskusji o ochronie zdrowia.