ZBP i BGK nagrodzili BZ WBK za najlepszą obsługę gwarancji de minimis dla projektów innowacyjnych

BZ WBK

Doradcy Banku Zachodniego WBK zapracowali na tytuł Liderów Sprzedaży Gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W konkursie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Związku Banków Polskich, przedstawiciele BZ WBK stanęli na wszystkich trzech miejscach podium konkursu w rywalizacji międzybankowej.

W grupie doradców z 10. banków, które udzielały darmowych gwarancji z FG POIG, najskuteczniejsi okazali się trzej przedstawiciele Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK, ale całościowym wyniku Banku swój ogromny udział miał Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Bank otrzymał także tytuł „Bankowej Kuźni Liderów” za najwyższe indywidualne kwoty udzielonych gwarancji.

Do ostatniego euro                   

Limit gwarancji, przyznany wstępnie przez BGK, Bank Zachodni WBK przekroczył o 30 proc. – Nasza skuteczność w oferowaniu gwarancji de minimis z FG POIG w ogromnym stopniu przyczyniła się do pełnego wykorzystania puli środków unijnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z poprzedniej perspektywy, dystrybuowanych za pośrednictwem systemu bankowego. Pieniądze te przyznane przez UE na wsparcie polskich innowacyjnych przedsiębiorstw zostały wykorzystane w pełni. To wielka satysfakcja – podkreśla Dariusz Kucharczyk, manager ds. produktów w Pionie Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK.

Bank Zachodni WBK wspiera absorpcję środków unijnych przez polskie firmy bardzo intensywnie i od wielu lat. – Pomaganie firmom, aby do ostatniego euro wykorzystywały przysługujące im pieniądze z UE, postrzegamy jako obowiązek. Te środki są paliwem dla polskiej naszej gospodarki i unikalną szansą na szybki i sprawny rozwój przedsiębiorstw. Firmy nie mogą tych pieniędzy nie wykorzystywać – mówi Michael McCarthy, Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego, który odebrał nagrodę „Bankowa Kuźnia Liderów” podczas specjalnej uroczystości zorganizowanej 22 marca br. przez BGK i ZBP.