Zespół musi znać kierunek. Czyli strategia vs. działania operacyjne.

0

Strategię firmy powinien znać i rozumieć każdy jej pracownik. W ten sposób może być ona realizowana na każdej płaszczyźnie funkcjonowania przedsiębiorstwa – od dozorcy po dyrektora zarządzającego. Nie zawsze jednak z uwagi na skalę działania, strukturę zarządzania, rotacyjny charakter zatrudnienia czy ilość pracowników możliwe jest wytłumaczenie każdemu, w którą stronę firma zmierza i w jaki sposób działa. Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować, gdy do spółki wchodzi inwestor.

Dlatego tak ważne jest wskazanie jasnego i czytelnego kierunku – głównej zasady, na bazie której funkcjonuje strategia rozwoju firmy. Zasady, z którą każdy może się utożsamić i w myśl, której podejmować decyzje. Tak, aby wszyscy pracownicy grali do jednej bramki. I w tej jedności wygrywali. Jest to szczególnie ważne, gdy w firmie zachodzą zmiany, takie jak np. wejście do spółki inwestora. Zespół w każdej sytuacji musi czuć się pewnie. Musi wiedzieć, jak podejmować decyzje nawet, gdy nie może ich skonsultować. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy każdy zna i działa zgodnie z myślą przewodnią będącą esencją strategii – tłumaczy Krzysztof Wiśniewski, Partner Zarządzający WSI Capital.

Takie podejście pozwala na elastyczne podejmowanie decyzji w każdej sytuacji. Zarządzający z większym zaufaniem mogą delegować zadania swoim pracownikom. Pracownicy z kolei mają większą pewność, że ich decyzje są słuszne i sprzyjają rozwojowi firmy. Są więc bardziej aktywni, wydajniej działają, są lepiej zmotywowani. Znają bowiem kierunek, regułę pozwalającą działać efektywnie.

– Jedni nazwą to esencją czy podstawą strategii, inni kierunkowskazem, hasłem przewodnim, mottem firmy. Nie ważne jednak jak nazwana – główna zasada funkcjonowania przedsiębiorstwa powinna być dla każdego pracownika czytelna i łatwa do zrozumienia, np. „zawsze działamy fair play”, „jakość jest najważniejsza”, „w każdej sytuacji dążymy do znalezienia się w pierwszej trójce”. Powinna wskazywać na priorytety, określać pewne granice oraz utwierdzać w słuszności podejmowanego działania, a przy tym odzwierciedlać główne cele przedsiębiorstwa oraz być czymś naturalnym i w pewnym stopniu uniwersalnym. Elementem, który pozwala w płynny oraz prosty sposób realizować strategię przedsiębiorstwa w codziennych obowiązkach, ale też w sytuacjach trudnych, stresujących, kiedy jesteśmy zdani sami na siebie i musimy szybko dokonywać wyboru – dodaje Krzysztof Wiśniewski.

Czytaj również:  Dane najważniejszym surowcem XXI wieku. Biznes musi się nauczyć je lepiej wykorzystywać