Zielona energia – energia ze źródeł odnawialnych

0
solar panels

solar panelsW ostatnich latach na skutek szybkiego rozwoju gospodarczego, ograniczonej ilości zasobów kopalnych oraz postępującego zanieczyszczenia środowiska zwiększyło się zapotrzebowanie na energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Co więcej, jest ona energią tanią, ekologiczną oraz przyjazną dla człowieka, co bez wątpienia ma niebagatelny wpływ na jej rosnącą popularność.

Czym jest zielona energia?

Energia odnawialna to energia pozyskiwana ze źródeł, których zasoby są praktycznie niewyczerpalne, ponieważ zostają na bieżąco uzupełniane w toku procesów naturalnie zachodzących w przyrodzie. Takie źródła stanowią między innymi: promieniowanie słoneczne, wiatr, fale i prądy morskie oraz biomasa tzn. odpady pochodzące z produkcji rolnej, które ulegają biodegradacji. Ich przeciwieństwem są nieodnawialne źródła energii, w skład których wchodzą głównie paliwa kopalne takie jak: węgiel kamienny, ropa naftowa czy gaz ziemny. W przeciwieństwie do źródeł odnawialnych ich zasoby są odtwarzane znacznie dłużej, przez co istnieje niebezpieczeństwo ich całkowitej eksploatacji przez człowieka. Ponad to, wykorzystanie energii nieodnawialnej wiąże się z znacznym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, głównie na drodze emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Problem ten nie występuje w przypadku czerpania energii ze źródeł odnawialnych.

Jak wykorzystać czystą energię?

Istnieje wiele rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii, które mogą być stosowane zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa. Energia w postaci promieniowania słonecznego służy panelom fotowoltaicznym do produkcji energii elektrycznej, która zasila urządzenia w naszych domach, oraz kolektorom słonecznym do produkcji energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych. Panele słoneczne są stosowane m.in. również w sygnalizacji drogowej czy parkometrach. Z kolei baterie słoneczne znalazły zastosowanie w radiach, przenośnych telewizorach, kalkulatorach oraz zabawkach dla dzieci.

Inna możliwość to wykorzystywanie wiatru do produkcji energii elektrycznej. W tym celu buduje się turbiny wiatrowe, których wirniki poruszając się pod wpływem siły wiatru produkują prąd.  W celu zwiększenia ilości wyprodukowanej energii tworzy się całe farmy wiatrowe składające się z kilkunastu lub kilkudziesięciu turbin. Energia wytworzona w ten sposób również może zostać użyta do zasilania gospodarstw domowych, a także w pompach wodnych lub systemach nawadniających uprawy.

Jeszcze innym przykładem jest energia biomasy, którą uzyskuje się poprzez bezpośrednie spalanie produktów, takich jak drewno, słoma lub oleje roślinne. Produkty przetworzone w ten sposób mogą być wykorzystywane, jako dodatki do paliw napędzających silniki spalinowe.

Dlaczego energia odnawialna jest tak istotna?

Stosowanie odnawialnych źródeł energii niesie ze sobą szereg korzyści. Najbardziej oczywistymi są te związane z aspektami ekologicznymi, do których zaliczyć możemy zmniejszenie efektu cieplarnianego, a także zredukowanie zanieczyszczeń i odpadów emitowanych do atmosfery. Spowolnienie procesu degradacji środowiska naturalnego prowadzi również do poprawy naszego zdrowia, gdyż w mniejszym stopniu stykamy się z produktami ubocznymi powstającymi w wyniku spalania paliw kopalnych, które prowadzą m.in. do powstania smogu. Wykorzystywanie energii odnawialnej wpływa także na aspekty ekonomiczno-społeczne i pozwala krajom na uniezależnianie się od zagranicznych dostawców surowców energetycznych.

Wiele firm energetycznych wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku inwestuje we własne farmy wiatrowe, aby dostarczać swoim klientom energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł. Dobrym przykładem jest firma innogy, która inwestuje w elektrownie wiatrowe na terenie północnej Polski. Klienci innogy Polska mogą również mogą wspierać produkcję energii z odnawialnych źródeł, wybierając ofertę Zielona Energia. Za swój wkład w poprawę stanu środowiska naturalnego każdy klient otrzymuje certyfikat potwierdzający pochodzenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jest to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich osób, które przy niewielkich nakładach chcą wspierać  działania proekologiczne.