Złoto umacnia się w związku z załamaniem rentowności obligacji i Brexitem

0
  • Rajd złota po załamaniu rentowności obligacji i wzroście ryzyka
  • Brexit powoduje odpływ w stronę bezpiecznych metali szlachetnych
  • W Nigerii ceny ropy ponownie rosną, przestoje w Libii generują napięcie na rynkach
  • Po utracie nadziei na wzrost popytu w Chinach miedź pozostaje w tyle za pozostałymi surowcami

Surowce kontynuowały zdecydowany rajd; większość sektorów odnotowała zyski, z wyjątkiem metali przemysłowych. Pod koniec kolejnego pozytywnego tygodnia nastąpiła jednak realizacja zysków, wywierając presję na spadek cen.

W tym momencie w przypadku wielu surowców kupno było nadmierne, podczas gdy dolar odrobił straty poniesione po publikacji niekorzystnego raportu w sprawie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych 3 czerwca.

Popyt na dolara powrócił w związku z rosnącymi obawami inwestorów o wynik brytyjskiego referendum w sprawie Brexitu 23 czerwca. W efekcie decyzji Europejskiego Banku Centralnego o skupywaniu obligacji korporacyjnych oraz ucieczki inwestorów w kierunku bezpiecznych niemieckich obligacji rządowych, rentowności obligacji wysokiej jakości jeszcze bardziej spadły.

W chwili, gdy piszę te słowa, rentowności dziesięcioletnich niemieckich obligacji rządowych znajdowały się zaledwie dwa punkty bazowe powyżej zera.

Środowisko spadających rentowności obligacji, wzrost ryzyka spadku cen akcji w połączeniu z rosnącym zagrożeniem inflacją w wyniku wzrostu cen żywności i energii zapewniło metalom szlachetnym dodatkowy impuls do umocnienia, nie mówiąc o wpływie gorszego, niż przewidywano amerykańskiego raportu w sprawie zatrudnienia w maju. Kurs dolara jest nadal ważnym, jednak najwyraźniej nie jedynym czynnikiem kształtującym ceny metali i przed referendum w sprawie Brexitu sektor ten ma widoczne wsparcie pomimo przeciwności w postaci aprecjacji amerykańskiej waluty.

Najlepsze wyniki odnotował sektor innych produktów żywnościowych: zarówno cukier, jak i kawa Arabica zdecydowanie się umocniły w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi w Brazylii. Fundusze dysponują rekordową długą pozycją w cukrze, przez co towar ten będzie pierwszym kandydatem do realizacji zysków w momencie, gdy korzystne fundamenty zaczną słabnąć.

Równocześnie fundusze z początkiem tego tygodnia miały krótka pozycję w kawie, co umożliwiło istotny squeeze krótkich pozycji do poziomu rocznego maksimum w związku z obawami o przymrozki w Brazylii.

Czytaj również:  Ethereum - analiza techniczna i badanie użyteczności

Wśród metali przemysłowych, które zasadniczo odnotowywały dobre wyniki – przede wszystkim cynk w związku z zamykaniem kopalni i sygnałów, że podaż nie dorówna popytowi – jedynym surowcem wyróżniającym się na minus była miedź. Zmiana nastrojów z optymizmu w sprawie Chin do nadprodukcji i nadmiernej podaży spowodowała, że miedź osiągnęła czteromiesięczne minimum.

Osłabienie w ubiegłym tygodniu było wynikiem wzrostu zapasów miedzi przechowywanych w zarejestrowanych magazynach LME o 39%. Największy przyrost stwierdzono w Singapurze, Korei Południowej i na Tajwanie; dostawy najprawdopodobniej pochodziły z Chin lub były to dostawy do Chin, które zmieniły port docelowy ze względu na mniejszy popyt lub na bardziej atrakcyjne perspektywy handlowe.