Zmiana zarządu z właścicielskiego na powierzony – dlaczego warto?

Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus
Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus
Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus
Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus

Coraz większą popularnością cieszy się wybór zarządu powierzonego. Pozwala on mieszkańcom nie tylko zaoszczędzić czas, ale i gwarantuje, że za utrzymanie nieruchomości odpowiadać będzie osoba o adekwatnych do tego kompetencjach.  Ponadto warto pamiętać ze członkowie zarządu odpowiadają za swoje działania lub zaniechania całym swoim majątkiem. Znane są przypadki odmowy wypłaty ubezpieczenia z powodu braku obowiązkowego przeglądu, o którym członkowie wybrani spośród właścicieli mogą zapomnieć lub zwyczajnie nie wiedzieć.

Zgodnie z prawem określonym ustawą o własności lokali (DzU 1994 nr 85 poz. 388) wspólnoty mieszkaniowe, w skład których wchodzi minimum siedem lokali, muszą posiadać swój zarząd, czyli organ wspólnoty mieszkaniowej, który będzie kierował jej sprawami.

Zadania zarządu

Poza działaniami związanymi z utrzymaniem części wspólnych w zakres obowiązków zarządu wchodzi wiele innego rodzaju działań. Jak podkreśla Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus, – zgodnie z artykułem 21 ustawy o własności lokalizarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

Jeśli w skład zarządu wchodzą właściciele lokali, mówimy o zarządzie właścicielskim. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Rosnącą popularnością cieszy się wybór innej opcji – zlecenia tej funkcji zewnętrznej firmie. W takim wypadku mamy do czynienia z zarządem powierzonym.

Zmiana z właścicielskiego na powierzony – dlaczego warto?

Pełnienie funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej wymaga nie tylko poświęcenia na realizację powierzonych zadań sporej ilości czasu, ale i  wiedzy dotyczącej na przykład znajomości przepisów prawa czy sprawnego zarządzania oraz planowania. Dodatkowo powierzenie zarządu firmie lub osobie trzeciej gwarantuje, że oddamy nieruchomość w ręce kogoś, kto miał już doświadczanie w pracy na podobnym stanowisku.

Często kandydaci do zarządu wybrani spośród członków wspólnoty mieszkaniowej nie zdają sobie sprawy z tego, jak odpowiedzialnym i trudnym zadaniem jest zarządzanie wspólnotą. Wybór zarządu powierzonego gwarantuje nam, że sprawami wspólnoty nie będzie kierował nikt przypadkowy. – Wybór firmy zarządzającej to także bezpieczeństwo dla mieszkańców oraz możliwość uzyskania niższych cen za media takie jak prąd  i gaz czy tez ubezpieczenia, usługi konserwacji, utrzymania czystości i ochrony.  – zaznacza Mariusz Łubiński. – Współpraca z doświadczonymi zarządcami oraz posiadanie odpowiedniej polisy, na wypadek różnego rodzaju zdarzeń, to gwaranty tego bezpieczeństwa – konkluduje Łubiński.