Zmiany w prawie i ochrona wynikająca z indywidualnych interpretacji podatkowych

1 stycznia 2017 r. zmodyfikowano zakres ochrony przysługujący podatnikom, którym wydano indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. Wcześniej, gdy przedsiębiorca miał wątpliwości co do interpretacji przepisów mógł wystąpić do fiskusa o interpretację prawną. Teraz taka interpretacja nie będzie już go chronić, chyba, że dodatkowo zapłaci ministrowi finansów.

Co ważne od 1 stycznia 2017 r. wyłączenie ochrony prawnej, wynikającej z interpretacji indywidualnej, ma zastosowanie również do interpretacji indywidualnych wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, który jest przedmiotem interpretacji indywidualnej, została uzyskana od 1 stycznia 2017 r.

– Aby się zabezpieczyć trzeba teraz wykupić interpretację ministra finansów, płacąc 20 tys. zł, na co nie będzie stać większości małych firm – mówi w rozmowie z MarketNews24 Grzegorz Baran z kancelarii prawniczej Baran&Pluta. – To bardzo niekorzystna zmiana, wręcz złośliwa ze strony fiskusa.