Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZFPF

raporty praca biuro

21 stycznia 2020 roku Związek Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF), organizacja skupiająca największe firmy z branży pośrednictwa finansowego, podjął decyzję o zmianie składu Rady Nadzorczej, powołując na funkcję Przewodniczącego Pawła Komara (członka kadry menedżerskiej w Notus Finanse).

Walne Zgromadzenie ZFPF powierzyło również funkcje Członków Rady Tomaszowi Przyrowskiemu (Gold Finance, Alex T. Great) oraz Sławomirowi Rykalskiemu (FinPack). Rada w nowym składzie będzie kontynuowała współpracę z Zarządem Organizacji: Prezesem Adrianem Jaroszem (Expander Advisors) oraz Wiceprezesem Dominikiem Skrzyckim (mFinanse).

Paweł Komar: przedstawiciel młodego pokolenia menedżerów, jeden z najmłodszych członków zarządu spółek z GPW, nagrodzony w 2016 r. tytułem TOP MANAGER branży finansowej w Polsce. Z notowanymi na giełdzie spółkami z branży finansowej związany od 2006 r., odpowiadając w tym czasie za różne obszary zarządcze i projektowe, budując jednocześnie kilka organizacji od zera. Odpowiedzialny głównie za strategię, rozwój przedsiębiorstw i obszary sprzedaży. Zasiadał w radach nadzorczych spółek z branży ubezpieczeń, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, związany także z funduszami typu Venture Capital czy Private Equity. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Zarządzania i Finansów oraz Master of Business Administration, Executive Studies na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z firmą Notus Finanse związany jest od listopada 2018 r.

Tomasz Przyrowski: absolwent Politechniki Radomskiej na Wydziale Ekonomicznym. Związany z branżą finansową od początku swojej kariery zawodowej. Z Grupą Metrohouse związany od 2012 r., rozpoczął swoją karierę jako ekspert kredytowy, powoli osiągając kolejne szczeble w hierarchii firmy. Od 2015 r. zarządza spółkami z grupy Metrohouse, które zajmują się pośrednictwem kredytowym. Uczestniczył
w procesie zakupu przez Grupę Metrohouse spółek Gold Finance i Alex T. Great, gdzie aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Sławomir Rykalski: założyciel i członek zarządu FinPack sp. z o.o. oraz Lendi sp. o.o. Absolwent Wydziału Informatyki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Jeden z twórców systemu FinPack, wykorzystywanego w codziennej pracy przez wielu ekspertów kredytowych w Polsce. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w sektorze usług finansowych oraz w zarządzaniu siecią agencyjną.