Zmiany w Zarządzie INEA SA

0

Od dnia 24 lipca br. Zarząd INEA będzie czteroosobowy. Rezygnację z funkcji Członka Zarządu ds. Operacyjnych złożył Ryszard Hordyński.

Swoją decyzję motywuje względami osobistymi. Prezes Janusz Kosiński wraz z Radą Nadzorczą podziękowali p. Hordyńskiemu za jego zaangażowanie i wkład w trakcie wspólnej pracy. Ryszard Hordyński nadal będzie wspierał Zarząd INEA w charakterze doradcy. Departamenty pionu operacyjnego INEA znajdą się w ramach pozostałych struktur grupy.