Zortrax Dental SA planuje debiut na NewConnect w I połowie 2022 roku

Małgorzata Misiewicz Zortrax
Małgorzata Misiewicz, prezes Zortrax Dental SA

Spółka opublikowała prognozy finansowe oraz politykę dywidendową, która na etapie realizacji ma być jedną z najbardziej atrakcyjnych w całym sektorze technologicznym.

Zarząd Zortrax Dental SA – spółki należącej do międzynarodowego lidera druku 3D, Zortrax SA – zamierza rekomendować wypłaty dywidendy do wysokości 90% wypracowanego zysku netto, począwszy od 2023 roku. Przy osiągnięciu prognozowanych wyników, w 2025 r. dywidenda ma wynieść 24,32 zł per akcja w wariancie bazowym. Spółka prowadzi obecnie kampanię crowdinvestingową promowaną przez platformę Crowdway. Pozyskała już blisko 300 000 złotych od ponad 70 inwestorów. Planuje debiut na NewConnect w I połowie 2022 roku.

Zarząd Zortrax Dental SA planuje przedkładać na WZA propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 60% do 90% zysku netto, co ma stanowić jedną z najlepszych propozycji dywidendowych na rynku w sektorze technologicznym. Wypłata dywidendy będzie możliwa, jeśli relacja długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, wynosiła będzie poniżej 3,0. Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od skonsolidowanego zysku netto grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.

Według opublikowanych prognoz finansowych Zortrax Dental SA szacuje, że w 2025 roku osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie 65,9 mln zł i zysk netto w wysokości 29,7 mln zł (wariant bazowy), co przekładałoby się na dywidendę w wysokości 24,32 zł na akcję. Szacunki w wariancie optymistycznym zakładają przychody na poziomie 95,9 mln zł, zysk netto 43,9 mln zł i 35,96 zł dywidendy per akcja w 2025.

Osiągnięcie europejskiego zasięgu sprzedaży spółka planuje na Q2 2022, niecały rok później chce już działać globalnie. Prognozy spółka opiera na danych o rozmiarze rynku i tempie jego rozwoju oraz na wolumenie sprzedaży urządzeń działających w technologii UV LCD, oferowanych przez spółkę matkę: Zortrax SA.

Tabela 1: prognozy Zortrax Dental SA, wariant bazowyzortrax dental_prognozy bazowe

Tabela 2: prognozy Zortrax Dental SA, wariant optymistycznyprognozy Zortrax Dental SA, wariant optymistyczny

Od czasu pierwszych rozmów o powołaniu do życia spółki Zortrax Dental przyświecała nam myśl, że chcemy zaprosić do jej współtworzenia społeczność zaangażowanych inwestorów. Z tego też względu podjęliśmy decyzję o finansowaniu przez crowdfunding. Uważamy, że zaufanie powinno być docenione, dlatego będziemy rekomendować WZA wypłatę dywidendy w wysokości do 90% zysku. Uważamy, że nie tylko biorąc pod uwagę naszą politykę, ale także potencjał rynku oraz dotychczasowe osiągnięcia Grupy Zortrax, warto dołączyć do grona akcjonariuszy. Po zamknięciu emisji będziemy kontynuować prace związane z debiutem akcji na NewConnect. Spółka matka Zortrax SA jest już na ostatniej prostej w drodze na giełdę. Nasz proces IPO chcemy maksymalnie przyspieszyć, mając jej doświadczenie i angażując najlepsze dostępne środki – mówi Małgorzata Misiewicz, prezes Zortrax Dental SA.

Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego przez Zortrax Dental, zarząd będzie brał pod uwagę sytuację i płynność finansową grupy Zortrax, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz oceny perspektyw spółki w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.

Trwa emisja crowdinvestingowa

17.06.2021 rozpoczęła się emisja akcji Zortrax Dental SA dla inwestorów społecznościowych. Jest promowana przez Crowdway. Spółka pozyskała już blisko 300 000 złotych od ponad 70 inwestorów.

Cele emisji

  • produkcja pierwszej partii drukarek stomatologicznych: 3 100 000 zł

Środki z emisji zostaną wykorzystane do sfinansowania kosztów produkcji już opracowanego urządzenia, opartego na innowacyjnej technologii utwardzania fotopolimerów warstwa po warstwie za pomocą światła emitowanego przez ekran LCD o wysokiej rozdzielczości z podświetleniem UV LED.

  • kampanie wizerunkowe w USA, Europie i Azji: 900 000 zł

Zortrax Dental SA zamierza sprzedawać swoje rozwiązania globalnie, dlatego część środków pozyskanych z emisji spółka chce przeznaczyć na cele promocji marki na kluczowych rynkach: w USA i Europie (700 000 zł) oraz Azji (200 000 zł).

Zortrax Dental SA korzysta z wieloletnich doświadczeń grupy Zortrax (ponad 30 000 sprzedanych urządzeń) oraz jej zaplecza badawczego, produkcyjnego i logistycznego (80 resellerów w 90 krajach). W Q4 2021 spółka planuje wprowadzić na rynek zupełnie nową drukarkę przeznaczoną dla branży stomatologicznej. Produkt jest w ostatniej fazie testów.

Nowa drukarka Zortrax Inkspire 2 Dent będzie częścią dedykowanego lekarzom, kompletnego ekosystemu, który zawiera także przystosowane do pracy w stomatologii oprogramowanie Zortrax DentLab, urządzenia peryferyjne umożliwiające płukanie i utwardzanie drukowanych modeli, a także zestaw profesjonalnych, przetestowanych żywic do druku. Urządzenia peryferyjne mają pojawić się w Q2 2022. W czwartym kwartale 2022 roku Zortrax Dental planuje zaprezentować kolejny model drukarki 3D dla branży stomatologicznej.

Druk 3D w stomatologii

W ciągu ostatniej dekady przemysł dentystyczny został zrewolucjonizowany przez druk 3D. Drukowanie odbywa się zarówno w gabinetach dentystycznych, jak i w pracowniach protetycznych, co zapewnia nowy poziom szybkości i łatwości w porównaniu do starych procedur. Fotopolimerowe drukarki 3D mogą drukować korony, mosty lub szablony chirurgiczne z żywic biokompatybilnych. Żywice odlewnicze mogą posłużyć do druku wzorców wykorzystywanych w odlewaniu stosowanych w stomatologii metali. Przewiduje się, że upowszechnienie się druku 3D w stomatologii, a z czasem jej zdominowanie, zrewolucjonizuje tę branżę, umożliwiając wprowadzenie nowych produktów i rozwój dotychczasowych.

Z badań spółki Zortrax wynika, że światowy rynek stomatologii będzie wart szacunkowo ponad 225 mld zł do końca 2024 roku. Sam rynek nowoczesnych aparatów ortodontycznych, które można tworzyć na drukarkach 3D, ma szansę osiągnąć wartość prawie 25 mld zł do końca 2023 roku.