Cavatina Holding publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna publiczną ofertę akcji

gpw

Cavatina Holding, największy polski deweloper biurowy, rozpoczyna ofertę publiczną akcji. Zapisy wśród inwestorów indywidualnych rozpoczną się 5 lipca i potrwają do 8 lipca. Kluczowym celem strategicznym Grupy jest osiągnięcie do końca 2025 r. 1 mln m2 powierzchni najmu brutto (GLA) w portfelu.

– Jesteśmy największym polskim deweloperem biurowym z powodzeniem konkurującym z międzynarodowym gigantami na atrakcyjnym rynku deweloperskim. Wiodącą pozycję osiągnęliśmy w zaledwie kilka lat, cały czas konsekwentnie rozbudowując nasz zdywersyfikowany portfel projektów. Nasz model biznesowy, integrujący kluczowe procesy w ramach deweloperskich projektów inwestycyjnych, pozwala maksymalizować stopy zwrotu z poszczególnych projektów i zapewnia nam unikalność na tle innych spółek deweloperskich, również aktywnych w segmencie komercyjnym – mówi Rafał Malarz, Prezes zarządu Cavatina Holding. – Eksperci dostrzegają stopniowe ożywienie aktywności najemców i procesy układania strategii w nowej normalności, która jest konsekwencją zmian na rynku spowodowanych pandemią i przewartościowanie potrzeb wielu najemców w tym widoczny trend przenoszenia centrów usług wspólnych do państw CEE w tym Polski. Już w 2020 r. założyliśmy że chcemy być beneficjentem ewentualnych zmian na rynku i pozostaliśmy aktywni w odróżnieniu od wielu innych spółek na rynku. Dlatego prowadzone i planowane przez Cavatina Holding projekty mają dobre harmonogramy, a zakończenie procesów komercjalizacji przypada w nich w trakcie bardzo prawdopodobnej luki podażowej – dodaje Rafał Malarz.

Zapisy i struktura oferty

Cavatina Holding zamierza wyemitować łącznie nie więcej niż 7,5 miliona akcji i pozyskać z emisji 375 mln zł. Transakcja obejmuje wyłącznie emisję nowych akcji. Przewidywany free float po przeprowadzeniu oferty przy założeniu objęcia wszystkich akcji wyniesie 30,12%.

Cena maksymalna została ustalona na 50 zł. Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona przez Spółkę w uzgodnieniu z Globalnymi Współkoordynatorami, na podstawie procesu budowania Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Budowa księgi popytu potrwa od 1-8 lipca, a inwestorzy indywidualni będą mogli zapisać się na akcje spółki w dniach 5-8 lipca.

Globalnymi Współkoordynatorami oraz Współprowadzącymi Księgę Popytu są mBank i Pekao Investment Banking, Współprowadzącym Księgę Popytu jest Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie. Doradcą prawnym w procesie jest Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

W skład konsorcjum detalicznego wchodzą: Biuro Maklerskie mBanku, Biuro Maklerskie Pekao, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, Dom Maklerski BDM, Dom Maklerski BOŚ.

Cele emisyjne

Spółka planuje pozyskać z emisji nowych akcji 375 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozwój działalności, zgodnie z priorytetami wydatkowania: 

  1. do 85 mln zł na zakup nieruchomości gruntowych we Wrocławiu na których zrealizowany zostanie projekt biurowo-usługowy Quorum A i B o łącznej powierzchni najmu 69 tys. mkw. Zgodnie z przyjętą strategią biznesową zakup zostanie dokonany przez spółkę w 100% zależną od Cavatina Holding.
  2. do 291 mln zł na realizacje inwestycji biurowo-usługowych Global Office Park A1 i A2 w Katowicach, Palio Office Park B i C w Gdańsku, Ocean Office Park B w Krakowie oraz Quorum A, B i D we Wrocławiu. Alokacja pozyskanej kwoty do poszczególnych projektów będzie uzależniona od postępów komercjalizacji i dostępności alternatywnych źródeł finansowania. Zgodnie z przyjętą strategią biznesową nakłady będą ponoszone przez spółki w 100% zależne od Cavatina Holding.

Pozostałe środki, w zależności od rezultatu oferty, mogą zostać przeznaczone na spłatę pożyczek udzielonych przez jedynego akcjonariusza spółki.

– Koncentrujemy się na dużych biurowych projektach wyróżniających się unikalną architekturą, ponadprzeciętną jakością i designem, zlokalizowanych w dużych aglomeracjach miejskich. Konsekwentna realizacja strategii przekłada się na solidne wyniki finansowe, z ponadprzeciętnymi marżami, zdrową strukturę finansowania i efektywną reinwestycję kapitału w realizację kolejnych projektów – mówi Rafał Malarz, Prezes zarządu Cavatina Holding.

Harmonogram oferty

  • 1 lipca – publikacja prospektu emisyjnego
  • Do 2 lipca – publikacja ceny maksymalnej
  • 1-8 lipca – bookbuilding wśród inwestorów instytucjonalnych
  • 5-8 lipca – przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów detalicznych
  • 8 lipca – ustalenie ceny emisyjnej
  • 9-13 lipca – przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych
  • 15 lipca – przydział akcji
  • Około dwa tygodnie od przydziału akcji – planowany debiut na GPW