ZPA PharmaNET pracuje nad Kodeksem Dobrych Praktyk branży aptecznej

apteka

Przedsiębiorcy apteczni zrzeszeni w Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET podjęli inicjatywę opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk, realizującego zasady zawarte w Ustawie o zawodzie farmaceuty. Dokument ma wyznaczać zasady przyjaznej współpracy pomiędzy farmaceutą a właścicielem apteki, z poszanowaniem praw i obowiązków obu stron. Kodeks odnosi się m.in. do kwestii samodzielności farmaceuty, roli i zadań kierownika apteki czy tak istotnej dziś opieki farmaceutycznej, a także innych przepisów ustawy takich jak: regulacje usług farmaceutycznych czy norm dotyczących urlopów szkoleniowych. W ocenie przedsiębiorców aptecznych niezwykle ważne jest także, aby nowowprowadzone regulacje wykorzystać przede wszystkim do jak najsprawniejszego wdrożenia opieki farmaceutycznej. Stanowi ona realną szansę na umocnienie roli farmaceuty i na wykorzystanie potencjału aptek, jako miejsc świadczenia kompleksowych usług zdrowotnych.