Związkowiec na bruku – oświadczenie Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego

LOT E195 1 samolot
  • Po doniesieniach medialnych o nieprawidłowościach Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) zwalnia związkowca
  • Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL) właśnie złożył doniesienie do prokuratury

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) zwolniła chronionego prawem członka Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL), który alarmował o łamaniu procedur bezpieczeństwa w Agencji. Kontroler z ponad 25-letnim stażem od niemal roku reprezentował ZZKRL w kontaktach z kierownictwem PAŻP.

Zwolniony pracownik w 2012 roku pełnił funkcję Specjalisty ds. Operacyjnego Zarządzania Bezpieczeństwem w Ruchu Lotniczym i uzgadniał analizę bezpieczeństwa dotyczącą pracy na połączonych stanowiskach, o której głośno było w ostatnim czasie w mediach. Gdy PAŻP z początkiem pandemii zaczęła na szeroką skalę stosować SPO (Single Person Operations) wskazywał on na uchybienia, niezgodności z akceptowaną przez siebie w przeszłości analizą i wynikające z tego potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Już w czerwcu 2020 roku p.o. Prezesa PAŻP podjął próbę dyscyplinarnego pozbycia się z firmy kontrolera, jednak po sprzeciwie ZZKRL i formalnej odmowie udzielenia zgody na zwolnienie działacza związkowego, odstąpiono od tego zamiaru.

Już wówczas działające w PAŻP organizacje pracownicze odebrały te działania jako próbę zastraszenia i uciszenia pracowników zaniepokojonych możliwością obniżenia poziomu bezpieczeństwa, w związku ze stosowaniem pracy na połączonych stanowiskach operacyjnych.  Kontrolerzy, czując odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa, a także zwyczajnie obawiając się pracy w warunkach w sposób niesprawdzony wymaganymi analizami bezpieczeństwa, nadal starali się zaalarmować swojego pracodawcę i instytucje nadzorcze. Aktywnie wspierał ich w tym swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem wyrzucony w ostatnich dniach z pracy kontroler.

W listopadzie 2020 roku, kiedy w PAŻP problemy z wdrożeniem SPO i liczne nieprawidłowości, które temu towarzyszyły były już wśród pracowników wiedzą powszechną, firma na podstawie  wątpliwych i niepotwierdzonych zarzutów, wręczyła po raz kolejny wypowiedzenie temu samemu działaczowi związkowemu. Przez ostatnie 3 miesiące przedstawiciele pracowników starali się w sposób polubowny odwieść p.o. Prezesa PAŻP od zamiaru bezprawnego rozwiązania stosunku pracy z zasłużonym dla PAŻP kontrolerem. W tym celu związkowcy odbyli szereg rozmów i zainicjowali liczne spotkania z kierownictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Podejmowane przez strony negocjacje do ostatniego dnia dawały nadzieję na pozytywne zakończenie, w tym odstąpienie Agencji od zamiaru zwolnienia chronionego pracownika i finalnie powrót będącego na wypowiedzeniu kontrolera do służby. Wszystko zmieniło się, gdy w ostatnich tygodniach, do tej pory nieznane na zewnątrz problemy Agencji, zaczęły wypływać na światło dzienne za sprawą licznych publikacji medialnych. Mamy powody przypuszczać, że nagła zmiana nastawienia pracodawcy, zerwanie rozmów i ostatecznie bezprawne zwolnienie działacza związkowego ma z tym bezpośredni związek.

Od instytucji zapewniającej bezpieczeństwo w ruchu lotniczym mamy prawo oczekiwać poważnego i rzetelnego potraktowania wszystkich informacji, które mogą mieć na to bezpieczeństwo wpływ. Niestety, obecne kierownictwo Agencji zamiast kontynuować dialog z pracownikami i podjąć dalsze starania w celu wyjaśnienia wątpliwości oraz wdrożyć działania naprawcze, decyduje się na bezprawne zwolnienie z pracy jednego ze specjalistów alarmujących w dobrej wierze o zagrożeniach. Jesteśmy dziś świadkami próby zastraszenia i uciszenia pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo operacji lotniczych w Polsce.

Wczoraj (1 marca 2021 roku) ZZKRL złożył doniesienie do prokuratury dot. utrudniania działalności związkowej przez kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Zarząd Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego