Zysk netto Grupy Recykl wzrósł w III kwartale o 19 proc. do 1,6 mln zł

0
Raport_pixabay

Grupa Recykl, lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, wypracował w okresie lipiec-wrzesień 3,4 mln zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej, a od początku roku: 7,6 mln zł. Rekordowy cash flow pozwolił swobodnie realizować inwestycje, zwłaszcza w zakresie pierwszych prac dotyczących budowy nowego zakładu w Chełmie. Spółka od początku roku osiągnęła 37,9 mln zł przychodów (+9,4 proc.), 9,2 mln zł EBITDA (+1,5 proc.) oraz 3,7 mln zł zysku netto (+0,2 proc.).

Rezultaty finansowe w III kwartale br. obejmują wzrost przychodów o 14,5 proc. do 13,9 mln zł, EBITDA rzędu 3,5 mln zł (+0,2 proc.) i zysk netto w wys. 1,6 mln zł (+18,9 proc.). W ujęciu bilansowym suma aktywów przekroczyła 80 mln zł (+7 proc.), kapitał własny wzrósł o 20,7 proc. do 22,4 mln zł, a dług netto do 21,7 mln zł (+24,2 proc. r/r, choć od końca 2017 r. wskaźnik oscyluje wokół poziomu 20-22 mln zł), a wskaźnik DN/EBITDA wynosił na 30 września br.: 1,9. Na poziom marży brutto na sprzedaży wpływają wzrosty kosztów operacyjnych (obserwowane powszechnie w gospodarce), w większości niwelowane wyższymi cenami produktów i usług. Ponadto na poziomie zysku EBIT spółka odnotowała zdarzenie jednorazowe rzędu -0,2 mln zł (strata ze sprzedaży aktywów niefinansowych).

W ostatnich kwartałach osiągamy wysokie i tym samym zadowalające operacyjne przepływy pieniężne, co jest skutkiem znaczącego zysku netto, jak i systematycznej poprawy w zakresie efektywności i optymalizacji działalności. To szczególnie ważne w obliczu prowadzonych dużych inwestycji rozwojowych, przede wszystkim w zakresie budowy nowego zakładu w Chełmie. Projekt przebiega zgodnie z planem, liczymy na rozruch zakładu w ciągu najbliższych 12 miesięcy – mówi Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Grupy Recykl S.A.

Grupa Recykl z końcem września otrzymała pozwolenie na budowę zakładu oraz wybrała generalnego wykonawcę I części prac budowlanych, obejmujących głównie budowę hali produkcyjnej, laboratorium jakości i zaplecza socjalnego. Ich wartość wynosi 9,9 mln zł.

Czytaj również:  Sfinks: wzrost sprzedaży w sieci o 5,62 mln zł

Sprzyja nam korzystne otoczenie rynkowe, w którym notujemy wzrosty cen granulatów SBR i kordu stalowego, a także stabilizację cen paliw alternatywnych po ich kilkuletnim spadku. W III kwartale wypracowaliśmy także wyższą skalę sprzedaży usług recyklingu, odzysku i zbiórki opon oraz usług transportowych. Takie zjawiska pozwalają nam zmniejszać wpływ presji kosztowej niektórych czynników produkcyjnych. Faktem jest presja na osiągane marże, natomiast zakładamy ich wzrost w 2020 roku po oddaniu zakładu i starcie sprzedaży wyżej rentownych produktów – dodaje Maciej Jasiewicz.

Sprzedaż produktów z przerobu opon (paliwo alternatywne, granulat SBR, kord stalowy) w III kwartale wzrosła o 12,7 proc. do 9,4 mln zł (a od początku roku wzrost wyniósł 19,6 proc. do 23,9 mln zł). W okresie lipiec-wrzesień skala usług odzysku i recyklingu opon była wyższa o 21,4 proc. (1,8 mln zł), a prowadzenie zbiórki opon na zlecenie i usługi transportowe: odpowiednio o 42,6 i 41 proc. (1,1 i 0,6 mln zł). Wzrosty zniwelowały niższe przychody z kategorii „Pozostała sprzedaż” (0,8 mln zł vs. 1,4 mln zł rok wcześniej).