ABS Investment S.A. przekracza próg 5% głosów na WZA AUTO-SPA S.A.

0

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, nabyła akcje Spółki AUTO-SPA S.A. i przekroczyła próg 5% udziałów w ogólnej liczbie głosów na jej WZA. Emitent planuje nadal rozbudowywać swój portfel inwestycyjny o bardzo perspektywiczne podmioty.

W dniu 06.04.2016 r. AUTO-SPA S.A. poinformowała o otrzymaniu od ABS Investment S.A. zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% udziałów w ogólnej liczbie głosów na jej WZA. ABS Investment S.A. nabyła 500.000 szt. akcji tego podmiotu i po przeprowadzonej transakcji posiada łącznie 501.000 szt. akcji, co stanowi 5,21% udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA AUTO-SPA S.A. oraz tyle samo udziałów w kapitale zakładowym. AUTO-SPA S.A. buduje, zarządza i rozwija sieć samoobsługowych, ręcznych myjni samochodowych na terenie całego kraju oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycja ABS Investment S.A. w tą spółkę wynika z bardzo dobrych perspektyw jej rozwoju oraz ze spełnienia przez nią kryteriów inwestycyjnych przyjętych przez Emitenta.

„AUTO-SPA jest liderem rynku polskiego – największą siecią myjni w Polsce, która posiada również myjnie w innych krajach takich jak Ukraina i Czechy. Firma przez ostatnie kilka lat sporo inwestowała. Teraz przyszedł czas na poprawę efektywności działania, reorganizację firmy i opracowanie nowej strategii. ABS ma być aktywnym doradcą w tym procesie. AUTO-SPA to jedna z siedmiu nowych inwestycji w portfelu ABS, które pojawiły się w ostatnim czasie.” – ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A. cały czas rozszerza skład swojego portfela inwestycyjnego o bardzo innowacyjne i perspektywiczne podmioty. Wieloetapowa selekcja i dobór spółek portfelowych w oparciu o rygorystyczne kryteria zaangażowania kapitałowego Emitenta pozwala na minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego. Na uwagę zasługuje fakt, że obecnie stopa zwrotu ABS Investment S.A. na każdej ze spółek portfelowych (z jednym wyjątkiem) jest dodatnia. Świadczy to o skutecznej realizacji założeń polityki inwestycyjnej Spółki.

Czytaj również:  Polskim eksporterom owoców coraz mocniej zagraża konkurencja ze Wschodu. Branża boryka się też z brakiem pracowników

Do debiutu na rynku NewConnect przybliża się także spółka Outdoorzy S.A., która zajmuje się działalnością w zakresie internetowej sprzedaży specjalistycznego sprzętu sportowego. ABS Investment S.A. posiada obecnie akcje stanowiące 45% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA tego podmiotu. Outdoorzy S.A. zacieśniają współpracę z inną spółką portfelową Emitenta – InBook S.A., w której posiada on akcje stanowiące 29,82% udziałów w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA. Kooperacja tych dwóch podmiotów pozwala na uzyskiwanie znaczących efektów synergii i przekłada się na umacnianie ich pozycji rynkowej.