W 2016 roku Work Service poprawił przychody i rozpoczął procesy transformacji

0

Ubiegły rok Grupa Kapitałowa Work Service zakończyła z wynikiem 2,48 mld złotych skonsolidowanych przychodów, co stanowiło wzrost o 16% r/r. Była to szybsza dynamika rozwoju niż dla całego rynku, którego poprawa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej prognozowana jest na poziomie 13%. Firma dokonała szeregu zmian i zapowiada dalszą transformację w nadchodzących miesiącach. Co więcej, Grupa po raz pierwszy w historii przedstawiła prognozy na 2017 rok, przewidujące osiągnięcie zysku operacyjnego na poziomie 85,3 mln zł. 

Mijające dwanaście miesięcy były dla nas bardzo aktywnym czasem. Rozpoczęliśmy szereg procesów transformacji Grupy Kapitałowej Work Service, począwszy od zmian personalnych i składu zarządu, przez reorganizację strukturalną, po wyznaczenie nowych celów rozwoju na kolejne lata. Zgodnie z przyjętymi strategicznymi kierunkami postawiliśmy na rozwój organiczny wspierany koniunkturą rynkową, poprawę efektywności, a także zoptymalizowanie struktury całej Grupy – mówi Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A. Wiele podjętych przez nas działań jest w trakcie realizacji. Jednak już dziś możemy powiedzieć o dalszym dwucyfrowym wzroście naszego biznesu, optymalizacji struktury poprzez konsolidację spółek czy realizacji transakcji mających na celu ujednolicenie modelu biznesowego – dodaje Maciej Witucki.

Rozwój na rynku kandydata

Z danych Interconnection Consulting z ubiegłego roku wynika, że Grupa Work Service umocniła pozycję lidera rynku usług personalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, z udziałem wartościowym sięgającym niemal 15%. W tej części kontynentu pracodawcy w największym stopniu odczuli rekordowo niskie poziomy bezrobocia i powiększające się deficyty kadrowe. Stąd pojawiło się wzmożone zapotrzebowanie na usługi Work Service, które w ubiegłym roku poprawiało wynik przychodowy o 16% r/r., osiągając poziom 2,48 mld złotych.

W 2016 roku niemal 45% przychodów Grupy pochodziło z działalności międzynarodowej, a zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, za pośrednictwem Work Service wzrosło o 5% r/r. Jednocześnie Grupa poprawiła zysk brutto ze sprzedaży, który wzrósł o ponad 10% do poziomu 262 mln złotych.

Czytaj również:  PKN ORLEN stawia w Trzebini biorafinerię nowej generacji

Odnotowaliśmy solidne wyniki, bazujące na 9% wzroście organicznym, choć poziom zysku operacyjnego sięgający 63 mln złotych, był niższy od naszych założeń. Był to głównie efekt jednorazowych zobowiązań związanych z restrukturyzacją prowadzoną w Niemczech, zmianami personalnymi oraz zakończeniem wcześniej rozpoczętych procesów inwestycyjnych. Jednak należy podkreślić, że organiczny wzrost kosztów wyniósł 6% i był wolniejszy od naszego tempa naszego rozwoju – mówi Maciej Witucki

Rozbudowa zaplecza rekrutacyjnego i prognoza na 2017 rok

W 2017 roku wiodącym wyzwaniem dla pracodawców będzie pozyskiwanie nowych pracowników. Dlatego Work Service, w celu budowania przewagi konkurencyjnej w sektorze agencji zatrudnienia, wprowadza szereg nowych rozwiązań mających na celu rozbudowę zaplecza rekrutacyjnego. Od kwietnia wystartowała kampania wizerunkowa, która ma zachęcać Polaków do podejmowania pracy za pośrednictwem spółki. Powstały innowacyjne narzędzia rekrutacyjne oparte o nowe technologie i rozwiązania mobilne. Rozwijane są projekty transgraniczne w regionie i budowana jest nowa struktura na Ukrainie, która dodatkowo wspomoże procesy rekrutacyjne dla polskich firm.

Przed nami czas dalszej transformacji, ale jesteśmy przekonani, że dotychczasowe i planowane działania przełożą się na wymierne wyniki. Zmierzamy w kierunku większej transparentności i efektywności. Dlatego po raz pierwszy w historii Grupy Work Service, przedstawiamy prognozę wyniku na 2017 rok, przewidującą osiągnięcie zysku operacyjnego na poziomie 85,3 mln złotych – podsumowuje Maciej Witucki.