2023: Czy kryptowaluty znów rozkwitną?

bitcoin kryptowaluty

Prognoza krypto na 2023 rok według Simona Petersa, analityka kryptowalut eToro.

Ten rok był wyzwaniem dla rynku kryptowalut. Jednak „krypto zima” może ustąpić miejsca „krypto wiośnie”. Oto sześć wskaźników, które mogą określić, kiedy rynek ponownie rozkwitnie:

  1. Inflacja, stopy procentowe i Fed

W 2022 roku byliśmy świadkami korelacji między kryptowalutami i akcjami w sposób, w jaki reagują na warunki makroekonomiczne. Rosnąca inflacja i podwyższone stopy procentowe miały wpływ na rynek kryptowalut w 2022 roku, pozbawiając rynki inwestycyjne płynności na całej linii. W szczególności obnażyło to słabości strukturalne w sektorze kryptowalutowym, ale także podkreśliło, które firmy mają solidne fundamenty i odporność. Te firmy będą mogły skorzystać z nowego krajobrazu.

Wraz ze szczytem inflacji możemy spodziewać się pozytywnego bodźca dla kryptowalut i zmiany sentymentu, aby ponownie „kupować”. Powrót do kryptowalutowej hossy może być również wspomagany przez manewry Fed i cięcia stóp procentowych, których oczekuje się od listopada 2023 r. A gdy stopy procentowe zaczną spadać, spowoduje to więcej płynności i da sposobność by ponownie wejść na rynki inwestycyjne. Ten wynik oparty jest na poprawiającym się obrazie inflacji.

  1. Rozporządzenie

Regulacje są z pewnością najważniejsze w 2023 roku, co powinno być pożądane przez inwestorów, platformy i użytkowników kryptowalut.

Regiony takie jak UE już robią postępy dzięki takim przepisom pokroju MiCa, podczas gdy ustawa o usługach i rynkach finansowych zmieni zasady gry w Wielkiej Brytanii. Stany Zjednoczone również robią przetasowania regulacyjne, ale dopiero okaże się, jaki kierunek przybiorą one w 2023 roku.

Zapewnienie przestrzegania kluczowych praktyk, takich jak segregacja aktywów klientów, prawidłowe zabezpieczenie i uzgadnianie, a także przejrzystość, będzie bardzo istotne zarówno dla organów regulacyjnych, jak i podmiotów rynku kryptowalut, którzy szukają bardziej zrównoważonego rynku w następstwie tegorocznych wydarzeń. Będzie to również klucz do odbudowy zaufania.

  1. Osiągnięcie dna i oczekiwanie na przepołowienie Bitcoina

Popularną „metryką on-chain” do identyfikacji szczytów i dołków w cenie bitcoina jest wynik MVRV-Z. Obecnie wskazuje on, że obecna wartość rynkowa bitcoina jest znacznie poniżej jego zrealizowanej lub „faktycznej” wartości i znajduje się na najniższych poziomach od grudnia 2018 r., czyli dna ostatniego rynku niedźwiedzia bitcoina. Z punktu widzenia historycznego, osiągnięcie tego punktu było dobrym wskaźnikiem, że jesteśmy blisko dna cyklu cenowego bitcoina i sugeruje, że możemy być bliżej „krypto wiosny”.

Innym wydarzeniem wartym obserwowania (choć zaplanowanym na 2024 r.) jest kolejne przepołowienie bitcoina, które może spowodować zwiększony udział w rynku już w 2023 r. Nagrody za blok bitcoina są przyznawane kopaczom za weryfikację transakcji i dodanie nowego bloku do łańcucha bitcoina. Przepołowienie nagrody jest wydarzeniem zawartym w projekcie bitcoina, dzięki któremu co 210 000 bloków – mniej więcej co cztery lata – nagroda blokowa przyznawana kopaczom zmniejsza się o 50 proc.

Przepołowienie będzie miało wpływ na nastroje inwestorów ze względu na podaż i popyt. Maksymalna liczba bitcoinów, które kiedykolwiek mogą istnieć to 21 milionów. To, w połączeniu z malejącą emisją z powodu mniejszych nagród, tworzy element unikalności aktywa i teoretycznie może spowodować wzrost cen. Jeśli nowa emisja spada, a popyt pozostaje stały, ceny idą w górę.

Od momentu powstania, po każdym przepołowieniu nagród bitcoinów zwykle następowała kolejna hossa na rynku kryptowalut, dlatego wielu obserwatorów rynku może przewidzieć, że kolejna hossa zacznie się kształtować w 2024 roku. Przewidywanie tego może również pomóc zwiększyć cenę przez cały rok 2023.

  1. Web 3.0 i NFT

Podróż Web 3.0 nie obyła się bez wybojów w minionym roku. Jednak ciągłe aktualizacje i mapa rozwoju głównych sieci, takich jak Ethereum i Cardano, sprawią, że inwestorzy skupią się na długoterminowym wzroście i innowacjach.

Będą ponawiane wysiłki w celu poprawy skalowalności, jak widzimy w przypadku wysoce rozwiniętej mapy zmian Ethereum, takich jak „sharding”. Sharding sieci Ethereum jest skutecznie, gdzie sieć jest podzielona na mniejsze segmenty lub „shards”, aby rozłożyć obciążenie, zmniejszyć zatory i zwiększyć liczbę transakcji na sekundę na łańcuchu.

Podobnie jak The Merge, takie aktualizacje będą bardzo wyczekiwane na rynku. Chociaż The Merge miało miejsce w kontekście szerszych problemów makro i jak dotąd nie doprowadziło do pozytywnych zmian cen, świeże innowacje w bardziej pojednawczym otoczeniu mogą być dobrze przyjęte i wspierać kryptowalutowy rajd.

Tymczasem euforia NFT może powrócić w oczekiwaniu na transformacyjne przypadki użycia technologii, takie jak tokenizacja aktywów świata rzeczywistego lub instrumentów finansowych, w tym produktów o stałym dochodzie, takich jak hipoteki i obligacje. Wprowadzanie aktywów i instrumentów świata rzeczywistego cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród inwestorów instytucjonalnych i może być świadectwem masowej zmiany sposobu, w jaki cały system finansowy obsługuje tego typu produkty i usługi.

  1. Zużycie energii

Hashrate i trudności nadal wspinają się na rekordowe poziomy dla Bitcoina. Podczas gdy czyni to sieć Bitcoin bardziej bezpieczną, większa moc obliczeniowa jest potrzebna przez operacje wydobywcze, aby pozostała konkurencyjna, co może w dalszym ciągu zwiększać ogólne zużycie energii w sieci.

Zużycie energii będzie więc nadal kością niezgody w sektorze kryptowalut, przy czym entuzjaści Bitcoina szybko wyjaśnią, dlaczego nie jest to nic złego, a zwolennicy Ethereum wskażą na duży spadek energochłonności. Pomimo trwającego kryzysu energetycznego na całym świecie, debata będzie nadal tak samo pełna szarości jak zawsze.

  1. CBDC

Cyfrowe waluty banków centralnych (CBDC) zostały być może nieco zignorowane w całym szumie 2022 roku, ale projekty i innowacje są przeprowadzane przez banki centralne i rządy.

W 2023 r., banki centralne przeprowadzą więcej testów pilotażowych i studiów wykonalności dotyczących przypadków użycia i potencjału tej technologii oraz jej możliwych zastosowań, zwłaszcza w dziedzinie płatności transgranicznych. Już teraz widzimy pewne kroki w tym kierunku, zwłaszcza ze strony instytucji takich jak Bank Japonii i władze Singapuru, które czynią już postępy w zakresie poważnych testów.

Simon Peters, analityk kryptowalut eToro