Co nas czeka na rynku kryptowalut w 2023 roku? – analiza XTB

it 2023

Rok 2022 był dla kryptowalut prawdziwą próbą ognia, której efektem okazała się wyprzedaż i spadki całego rynku. Rosnąca korelacja z globalnym rynkiem akcji sprawiła, że kryptowaluty okazał się podatne na czynniki makroekonomiczne jak spowolnienie aktywności gospodarczej, niepewna sytuacja geopolityczna i przede wszystkim zwrot w polityce monetarnej banków centralnych. Popularność powiązanych z kryptowalutami technologii zdecentralizowanych finansów (De-Fi), tokenów NFT oraz inteligentnych kontraktów zwolniła, a dzienne liczby procesowanych transakcji przez sieć dwóch największych kryptowalut Bitcoin oraz Ethereum nie wykazały istotnego wzrostu od poziomów z poprzedniej hossy 2018 roku, stawiając znak zapytania nad dalszą adopcją cyfrowych aktywów.

Mając na uwadze wciąż żywe zainteresowanie spekulacją oraz możliwe katalizatory ponownego zainteresowania branżą kryptowalut, poniżej wymienimy czynniki, które mogą mieć wpływ na wycenę kryptowalut w 2023 roku.

Co może napędzić odreagowanie?

Czynniki wewnętrzne

Poziom wyprzedania – rynek kryptowalut posługuje się pojęciem cykliczności w odniesieniu do okresów hossy i bessy Bitcoina. Każdy z poprzednich cykli charakteryzował się negatywnymi wydarzeniami, które napędzała m.in. sprzedaż ze strony nierentownych górników, kapitulacja długoterminowych inwestorów oraz rosnące zwątpienie w potencjał całej branży. W 2022 roku obserwowaliśmy wszystkie te czynniki z bankructwem największej firmy wydobywczej Core Scientific i rekordową podażą długoterminowych inwestorów włącznie. Możemy oczekiwać, że wszystkie negatywne informacje, które wpływały na branże w 2022 roku są już odzwierciedlone w cenach, przez co głębsze spadki o podobnej wielkości mogą odbierane być jako mniej prawdopodobne. To z kolei wpływać na redukcję pozycji krótkich postrzeganych za coraz bardziej ryzykowne i zachęcać inwestorów do ryzykownego “polowania na dołek”;

Cykle halvingowe – inwestorzy kryptowalutowi posługują się również tzw. halvingiem jako jednym z czynników wpływających na cenę Bitcoina przez redukcję jego ograniczonej podaży. Halving to zaprogramowane w kodzie BTC wydarzenie, które cyklicznie co mniej więcej 4 lata ogranicza o połowę podaż BTC oraz nagrodę dla górników. Analizując poprzednie “cykle halvingowe”, cena Bitcoina zaczynała wzrosty na mniej więcej 1 rok i 3 miesiące przed halvingiem, co biorąc pod uwagę kwiecień/maj jako realny termin następnego takiego wydarzenia może sprzyjać zainteresowaniu Bitcoinem od I kw. 2023 roku.

Czynniki zewnętrzne

Powolne luzowanie polityki monetarnej – 28 spośród 31 banków centralnych śledzonych przez analityków JP Morgan w 2022 roku podniosło stopy procentowe. Najważniejszy i największy z nich, amerykański Fed radykalnie podniósł stopy, które w I kw. przyszłego roku prawdopodobnie sięgną poziomu 5%. Wraz ze spadkiem aktywności gospodarczej, spadającą inflacją i perspektywą spodziewanej recesji w USA apetyt Rezerwy Federalnej na kolejne podwyżki stóp lub utrzymanie ich na restrykcyjnych poziomach może sukcesywnie spadać prowadząc Wall Street do “pivotu” i związanego z nim odbicia ryzykownych aktywów jak kryptowaluty czy akcje spółek technologicznych. W 2022 roku obie te grupy aktywów znalazły się pod presją i radziły sobie zdecydowanie najsłabiej;

Spadek ryzyka geopolitycznego – największa wojna w Europie od II Wojny Światowej spowodowana atakiem Rosji na Ukrainę wpłynęła na spowolnienie tempa globalizacji i pogorszenie nastrojów inwestorów w 2022 roku. Spowodowała też znów widoczną polaryzację państw zachodnich z Rosją i pośrednio Chinami. Wobec słabnącej opartej na surowcach gospodarki rosyjskiej, obciążonej dodatkowo ich niższymi cenami w 2022 roku (ropa, gaz ziemny), nieustającemu zaangażowaniu USA i NATO, oraz sukcesów kontrofensywy armii Ukrainy, w 2023 roku ponownie zaistnieje szansa na dyplomatyczne rozwiązanie wojny. Dodatkowo amerykańscy dyplomaci wciąż kontynuują rozmowy z Chinami w sprawie kryzysu w Cieśninie Tajwańskiej i sankcji technologicznych nałożonych przez USA na Państwo Środka. Pokazuje to, że oba kraje wciąż dążą do dyplomatycznego wyjścia z głębokiego kryzysu w stosunkach.

Co może pogłębić spadki?

Czynniki wewnętrzne

Bankructwa i upadek giełd – w 2022 roku obserwowaliśmy m.in. upadek blockchainu Luna/Terra, bankructwa kryptowalutowych funduszy i zdecentralizowanych protokołów pożyczkowych oraz jednej z największych giełd crypto, FTX. Jeśli w przyszłym roku będziemy świadkami dalszego ciągu efektu domina możemy spodziewać się, że deprecjacja Bitcoina będzie postępować – wraz z masowym exodusem inwestorów z kryptowalutowych giełd, lawinowymi wyprzedażami i rosnącym wolumenem tzw. “stablecoinów”.  W 2023 roku oczy inwestorów skierowane będą w kierunku największej kryptowalutowej giełdy Binance, której audyt Mazars nie zaspokoił ciekawości inwestorów. mimo bezproblemowo procesowanych wypłat oraz stablecoinów – przede wszystkim Tethera oraz Binance USD. Problem rosnących cen energii może z kolei może utrzymać podaż górników Bitcoina na wysokim poziomie, przy jednoczesnym ryzyku dalszych bankructw firm wydobywczych;

Problemy z adopcją – choć w okresie hossy 2020 i 2021 roku adopcja kryptowalut przyspieszała, wraz z euforią wokół tokenów NFT i zdecentralizowanych finansów, obecnie widzimy, że wobec bessy użycie Bitcoina oraz innych kryptowalut w transakcjach spada (choć potencjał adopcji w Indiach i Nigerii jest wciąż widoczny). Średnia dzienna liczba transakcji na blockchainie BTC i Etherem wynosi około 1 mln wobec 350 mln Mastercard i 150 mln dla Visa. Historycznie występowała istotna zależność między wyceną Bitcoina oraz aktywnością transakcyjną, ponieważ podobnie do przypadku notowanych na giełdzie firm jak Visa, Mastercard czy PayPal wykorzystanie Bitcoina w transakcjach może być postrzegane jako jeden z fundamentów wyceny “króla kryptowalut”. Choć liczba inwestorów posiadających kryptowaluty lub handlujących nimi zdecydowanie wzrosła na przestrzeni ostatnich lat trudno postrzegać to za fundamentalny wskaźnik praktycznej adopcji. Powyższe może wynikać m.in. niskich stóp procentowych banków centralnych i polityki fiskalnej, krótkotrwałych trendów, popularności kryptowalut jako wysoce spekulacyjnych aktywów oraz faktu, że w ciągu ostatnich 12 lat szczególnie nagradzani byli inwestorzy akceptujący wysokie ryzyko inwestycyjne, co w naturalny sposób kierowało uwagę inwestorów w stronę ryzyka. Kryzys zaufania do branży sprawia, że dalsza rzeczywista adopcja wciąż stoi pod znakiem zapytania.

Czynniki zewnętrzne

Fed odporny na pivot – istnieje szereg czynników, które mogą sprawić, że Rezerwa Federalna nie będzie skłonna do zdecydowanych obniżek stóp procentowych lub ostatecznego wyhamowania cyklu podwyżek. Podstawowe ryzyko stanowi na tym polu uporczywa inflacja utrzymująca się znacznie powyżej celu inflacyjnego (2%), co może skłonić Fed do utrzymania stóp procentowych na restrykcyjnym terytorium lub co najmniej zdecydowanie wyższym od okolic 0%, w których utrzymywane były przez blisko 12 lat stymulując popyt na ryzykowne aktywa. Szereg funduszy inwestycyjnych m.in. BlackRock wskazuje na ryzyko inflacyjne, które w połączeniu ze słabnącą gospodarką i Fedem nie ratującym rynków finansowych obniżkami może motywować inwestorów do rezygnacji. Czynniki, które mogą wpływać proinflacyjnie to m.in. silna gospodarka i spirala płacowa, nierównowaga popyt-podaż (łańcuchy dostaw), rosnące ceny energii oraz deglobalizacja.

Spadek zainteresowania instytucji – ponieważ w 2022 roku mieliśmy do czynienia z bardzo znaczącymi zmianami rynkowymi, ze zmianą w polityce monetarnej i światowym kryzysem politycznym włącznie. Możemy oczekiwać, że fundusze inwestycyjne przyjmą bardziej defensywną postawę i nie będą rozważać zainteresowania branżą kryptowalut przez wzrost ryzyka makroekonomicznego w 2023 roku. W otoczeniu wysokich stóp procentowych oraz mniej ryzykownych instrumentów preferowanych przez inwestorów, w 2023 roku możemy stać się świadkami spadku inwestycji w branżę ze strony funduszy venture capital i private equity, które poza samym wzrostem wycen stymulowały również rozwój technologii, nierozerwalnie związanych z branżą kryptowalut. Istotną rolę może odegrać też dalszy rozwój koncepcji wirtualnych światów tzw. Metaverse, która przez szereg analityków uważana jest za skorelowaną z cyfrowymi aktywami. W 2022 roku jej rozwój zdecydowanie zwolnił z uwagi na pogorszenie warunków w sektorze reklamy, a dalsze zagrożenie może stanowić słabsza kondycja konsumentów mniej skłonnych do wydatków na nowinki technologiczne jak zestawy VR czy okulary AR.

Wykres Bitcoina, interwał W1

Wykres Bitcoina, interwał W1. Patrząc na wykres na interwale tygodniowym widzimy, że istotnym z punktu widzenia AT wydarzeniem na wykresie było przecięcie się średniej SMA100 (czarny) poniżej SMA200 (czerwony) nazywane “krzyżem śmierci”  – miało to miejsce około 10 dni przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie. Obecnie widzimy, że dystans między SMA200 a SMA100 zaczyna się zmniejszać, wskazując na możliwe przecięcie SMA200 od dołu, nazywane formacją “złotego krzyża”. Potencjalnie może to być wydarzenie, które jeśli wystąpi – zobrazuje wzrost prawdopodobieństwa zmiany trendu Bitcoina w 2023 roku. Źródło: xStation5

Autor: Eryk Szmyd, analityk XTB