W 3 kw 2017 r. dynamika tworzenia nowych aktów prawnych wynosiła 8,3 proc

0