Od 30 czerwca 2017 r. GPW Benchmark pełni obowiązki organizatora Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR

0
  • 30 czerwca 2017 r. będzie pierwszym dniem publikacji stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez GPW Benchmark
  • Przejęcie organizacji Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR to pierwszy etap dostosowania się do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nakładanych na instytucje obliczające wskaźniki referencyjne

Rozpoczęcie publikacji Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez GPW Benchmark jest następstwem przejęcia obsługi tego procesu od Stowarzyszenia ACI Polska i w konsekwencji wejścia w życie nowego Regulaminu Fixingu tych stawek, który będzie obowiązywał od 30 czerwca 2017 r. Nowy Regulamin wprowadza zmiany w zakresie organizatora Fixingu stawek referencyjnych oraz agenta kalkulacyjnego. Obie te funkcje będzie pełnić GPW Benchmark.

Dotychczasowy organizator Fixingu stawek referencyjnych ACI Polska zdecydował o rezygnacji z pełnienia funkcji organizatora w wyniku wprowadzenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego.

Warto podkreślić, że procesowi przejmowania organizacji Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez GPW Benchmark towarzyszy przejęcie zadań agenta kalkulacyjnego przez tę instytucję. Rada ds. Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, w ramach kompetencji wynikających z Regulaminu Fixingu, monitoruje bieżące działanie oraz zatwierdza zmiany w organizacji Fixingu. W mojej ocenie zaangażowanie podmiotu z Grupy GPW pozwala na płynne przejęcie i ułatwi dostosowanie organizacji Fixingu do wymogów regulacyjnych –powiedział Sławomir Panasiuk, Przewodniczący Rady ds. Fixingu WIBID i WIBOR, Wiceprezes Zarządu KDPW.

Zmiana organizatora oraz agenta kalkulacyjnego na GPW Benchmark nie będzie skutkować zmianami w zakresie dotychczasowej metodologii i godzin publikacji stawek referencyjnych. Ponadto bieżące wartości stawek referencyjnych oraz dane archiwalne będą dostępne na stronie internetowej www.gpwbenchmark.pl.

GPW Benchmark podejmuje również działania w celu zapewnienia spójności metodologii tworzenia stawek referencyjnych rynku pieniężnego w Polsce z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r., które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Proces ten jest realizowany we współpracy z bankami – uczestnikami Fixingu WIBID i WIBOR. Ma to szczególne znaczenie z punktu widzenia roli, jaką banki pełnią w tym procesie, oraz zakresu wykorzystania stawek referencyjnych w działalności prowadzonej przez banki.

Czytaj również:  26 mld zł w budżecie państwa i 170 tys. miejsc pracy. Branża eventowa coraz ważniejsza dla polskiej gospodarki

Przeniesienie funkcji organizatora i agenta kalkulacyjnego Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do GPW Benchmark jest jednym z ważniejszych wydarzeń w ostatnich latach związanych z realizacją tego procesu. Szczególnie cieszy nas fakt, że proces przejęcia Fixingu jest realizowany płynnie z punktu widzenia zarówno banków panelowych, jak i dystrybutorów informacji – powiedział Dariusz Kułakowski, Prezes Zarządu GPW Benchmark.

Stawki referencyjne WIBID i WIBOR