5 mld zł na budowę polskich dróg

0
ministerstwo rozwoju

180 km nowych dróg, 6 inwestycji o wartości ponad 11 mld zł i 5 mld zł wsparcia z UE – te cztery liczby pokazują skalę przedsięwzięć, dla których zawarto dzisiaj umowy o dofinansowanie. Środki z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) trafią na kolejne odcinki dróg ekspresowych S2, S5, S6, S7 i obwodnicę Góry Kalwarii.

Umowy o dofinansowanie podpisali Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk i p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol. 5 mld zł z UE zostanie zainwestowane w:

 • budowę drogi ekspresowej S2 odc. węzeł Puławska – węzeł Lubelska (część obwodnicy Warszawy),
 • budowę drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz – Mielno, odcinek Białe Błota – Mielno,
 • budowę drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, odcinek Kiełpino – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa,
 • budowę drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11),
 • budowę drogi ekspresowej S7, odcinek Lubień – Rabka (tzw. zakopianka),
 • budowę obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej 50 i 79.

Inwestycje będą realizowane w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim. Łącznie to ponad 180 km nowych dróg. Wszystkie inwestycje mają już rozstrzygnięte przetargi i są w realizacji.

Razem z dzisiejszymi umowami długość dróg, które GDDKiA buduje ze wsparciem z POIiŚ 2014-2020, wynosi już blisko 1000 km. Drogowa dyrekcja ma zagwarantowane w programie 42 mld zł na budowę dróg. Ponad 22 mld zł (około 53 proc.) zostały już zagospodarowane.

– 180 km i 5 mld dofinansowania to tylko liczby, choć robią wrażenie. Zyskują sens, gdy pokażemy jaka jest ich rola. Jeżeli chcemy rozwijać Polskę jako strefę inwestycji, co mocno podkreślaliśmy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, potrzebujemy spójnej i drożnej infrastruktury transportowej – krwioobiegu, który dotleni organizm gospodarczy – podkreślił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

– Podległa Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem środków unijnych, pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest też instytucją, która doskonale radzi sobie z zagospodarowaniem tych środków. Skala inwestycji realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych jest tak duża, że z pewnością moglibyśmy wykorzystać dużo więcej pieniędzy, niż przysługuje nam to w ramach alokacji z obecnej perspektywy finansowej UE – ocenił wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

– Trasy objęte dofinansowaniem są już na etapie prac budowlanych, po zrealizowanych wcześniej optymalizacjach i projektach przez wykonawców. W najbliższych dwóch, trzech latach oddamy większość z nich do użytku. Nowe, ekspresowe połączenia podniosą poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz płynności transportu w Polsce. Co ważne, przyczynią się również do jeszcze szybszego rozwoju gospodarki naszego Państwa – stwierdził Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Krzysztof Kondraciuk.

Po podpisaniu umów znacząco wzrosło też wykorzystanie funduszy unijnych w całym Programie Infrastruktura i Środowisko (oprócz dróg, z jego środków finansowane są inwestycje m.in. w linie kolejowe, sieci energetyczne, ochronę środowiska) – z 40,5 proc. do 44,9 proc. Z dostępnych 109,5 mld zł zagospodarowano już blisko 50.

PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJACH

Budowa drogi ekspresowej S2 odc. w. Puławska – w. Lubelska (bez węzła)

Droga ekspresowa S2 jest kontynuacją autostrady A2 na terenie Warszawy i pełni funkcję południowej obwodnicy stolicy. Zaczyna się po zachodniej stronie Warszawy, na połączeniu z autostradą A2 na węźle Konotopa, a skończy docelowo 33 km dalej na wschód, na węźle Lubelska, gdzie ponownie wpadnie w autostradę A2 oraz skrzyżuje się z projektowaną drogą ekspresową S17 (wschodnią obwodnicą Warszawy).

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S2 będzie się zaczynać tuż za węzłem „Puławska” w rejonie Warszawy-Grabówka, a kończyć się będzie przed węzłem „Lubelska”, zlokalizowanym na przecięciu trasy południowej obwodnicy Warszawy z poprzeczną drogą krajową nr 17 (planowana do realizacji w ramach POIiŚ).

 • Okres realizacji: 2015 – 2020
 • Wartość całkowita: 4,59 mld zł
 • Dofinansowanie UE: 1,7 mld zł
 • Długość odcinka: 18,51 km

W ramach całego projektu przewidziana jest m.in. budowa:

 • 18,5 km drogi ekspresowej, posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu,
 • tunelu pod Ursynowem,
 • mostu przez Wisłę,
 • estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym,
 • węzłów: „Ursynów Zachodni”, „Ursynów Wschodni ”, „Przyczółkowa”, „Wał Miedzeszyński”, „Patriotów” oraz docelowo przewidziano dodatkowy węzeł „Czerniakowska Bis”, który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa” i „Wał Miedzeszyński”.

Budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz – Mielno, odcinek Białe Błota – Mielno

Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia, które zapewni bezkolizyjne połączenie Bydgoszczy z Poznaniem oraz dalej z Wrocławiem.

 • Okres realizacji: 2015 – 2019
 • Wartość całkowita: 1,37 mld zł
 • Dofinansowanie UE: 716,3 mln zł
 • Długość odcinka: 54,1 km

Inwestycja zlokalizowana w województwie kujawsko-pomorskim polega na budowie odcinka drogi o długości 54,12 km i składa się z 3 zadań:

 • węzeł „Białe Błota” – węzeł „Szubin” o długości około 9,7 km,
 • węzeł „Szubin” – węzeł „Jaroszewo” o długości około 19,3 km,
 • węzeł „Jaroszewo” – do granicy województwa o długości około 25,1 km.

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, odc. Kiełpino – pocz. obwodnicy Koszalina i Sianowa

Cała droga ekspresowa S6 ma połączyć Szczecin z Kołobrzegiem i Koszalinem. Trasa ma długość około 140 km. Nadmorskie położenie tej drogi ma duże znaczenie dla regionu i kraju zwłaszcza w kontekście turystyki.

 • Okres realizacji: 2015 – 2019
 • Wartość całkowita: 1,47 mld zł
 • Dofinansowanie UE: 641,1 mln zł
 • Długość odcinka: 62,8 km

Droga podzielona jest na 3 odcinki:

 • węzeł Kiełpino – węzeł Kołobrzeg Zachód o długości 24km,
 • węzeł Kołobrzeg Zachód – węzeł Ustronie Morskie o długości 14,6km,
 • węzeł Ustronie Morskie – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa o długości 24,2km.

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)

 • Okres realizacji: 2016 – 2020
 • Wartość całkowita: 793,14 mln zł
 • Dofinansowanie UE: 370,88 mln zł
 • Długość odcinka: 20,12 km

Droga o długości 21 km przewiduje przekrój dwujezdniowy, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku wraz z poboczami awaryjnymi. Szerokość pasa rozdziału będzie umożliwiała dobudowę jednego pasa ruchu po wewnętrznej stronie, w przypadku, gdy będą tego wymagały potrzeby ruchowe.

W ramach projektu maja powstać m.in.: wiadukty, mosty, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt, przepusty oraz 5 węzłów („Koszalin Zachód”, „Bielice”, „Koszalin Północ”, „Koszalin Wschód”, „Sianów Wschód”).

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień – Rabka

 • Okres realizacji: 2016 – 2020
 • Wartość całkowita: 2,47 mld zł
 • Dofinansowanie UE: 1,32 mld zł
 • Długość odcinka: 15,83 km

Przedsięwzięcie swym zakresem obejmuje budowę 15,83 km drogi ekspresowej, w tym:

 • odcinka Lubień – Naprawa, o długości 7,59 km,
 • odcinka Naprawa – Skomielna Biała o długości 3,05km w tym budowa dwukomorowego tunelu pod górą Luboń Mały o długości ok. 2,1 km,
 • odcinka Skomielna Biała – Chabówka o długości 5,19 km.

Ponadto projekt przewiduje budowę węzłów drogowych (Skomielna, Zabornia) wiaduktów, estakad, przejazdów nad i pod trasą główną.

Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk 50 i 79

 • Okres realizacji: 2016 – 2019
 • Wartość całkowita: 419,85 mln zł
 • Dofinansowanie UE: 254,2mln zł
 • Długość odcinka: 8,96 km

Droga będzie miała przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu. Przewidziano także m.in. budowę 3 węzłów drogowych („Kąty”, „Marianki”, „Stadion”),