500+ już widoczny w zakupach, ale jeszcze nie w inflacji

Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej Coface
Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej - Coface

Efekt wprowadzenia programu „Rodzina 500+” zaczyna być coraz bardziej widoczny w placówkach handlowych. Beneficjentom przekazano już 5 mld zł.  Środki te wsparły obroty handlowe zwłaszcza w czerwcu tego roku, kiedy to sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 6,5 proc. r/r (w cenach stałych). Pomimo rosnącego popytu, deflacja cen pozostaje obecna w polskiej gospodarce. Inflacja sięgnęła -0,8 proc. r/r w czerwcu tego roku i zgodnie z prognozą Coface pogłębi się do -0,9 proc. w lipcu 2016 r.

Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej
Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej – Coface

Program 500+ a sprzedaż w czerwcu 2016 r.

Spośród 17 mld zł planowanych do przekazania gospodarstwom domowym w ramach programu „Rodzina 500+” w tym roku, w ciągu pierwszych trzech miesięcy jego obowiązywania przekazano już 5 mld zł. Pozytywny wpływ programu na obroty firm handlowych potwierdzają czerwcowe dane o sprzedaży detalicznej, kiedy to w wielu przypadkach nastąpiła wypłata skumulowanego trzymiesięcznego świadczenia. Szacunki Coface zakładają, że wpływ „Rodziny 500+” będzie zauważalny w kolejnych danych obrazujących konsumpcję gospodarstw domowych, zwłaszcza w trzecim, a także częściowo czwartym kwartale tego roku, po czym jego efekt będzie w pewnej mierze wygasał nadal jednak wspierając wydatki konsumentów.

Dynamika sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach (jak Główny Urząd Statystyczny definiuje m.in. supermarkety), pozostanie dwucyfrowa w kolejnych miesiącach, a zwiększone obroty będą w znacznym stopniu rekompensować nowe obciążenie podatkowe, jakim większe podmioty handlu detalicznego maja być objęte po 1 września tego roku. Jednocześnie rosnący popyt gospodarstw domowych nie jest wyłącznie zasługą wydatków ze świadczeń programu „Rodzina 500+”. Trwającą poprawę na rynku pracy potwierdza stopa bezrobocia sięgająca 8,8 proc. w czerwcu tego roku, która w kolejnych miesiącach jeszcze się obniży, pokonując przedkryzysowe wartości bezrobocia z 2008 r. Ponadto, wzrost wynagrodzeń nabiera na sile osiągając 5,3 proc. r/r w zeszłym miesiącu, czyli najwyższej dynamiki od ponad 4 lat. W obliczu rosnącego popytu gospodarstw domowych konsumpcja prywatna wzrośnie o 5,2 proc. w trzecim kwartale i o 4,5 proc. w czwartym kwartale 2016 r., zgodnie z prognozami Coface.

Deflacja cen pozostaje obecna w polskiej gospodarce

Deflacja pozostaje obecna w polskiej gospodarce już od dwóch lat i nawet pomimo rosnącego popytu ujemne odczyty inflacji będą notowane w kolejnych miesiącach. Zgodnie z prognozą Coface inflacja osiągnęła -0,9 proc. r/r w lipcu tego roku, a dodatnie wartości zostaną odnotowane dopiero począwszy od ostatnich miesięcy 2016 r. Wychodzenie z deflacji wspiera stopniowy wzrost cen żywności i napojów, których udział w koszyku inflacyjnym jest największy – na poziomie przekraczającym 24 proc. Niemniej jednak niskie ceny surowców na rynkach światowych wciąż ograniczają wzrost inflacji. W ślad za taniejącą ropa naftową, ceny paliw detalicznych na polskich stacjach benzynowych zmniejszyły się od początku czerwca tego roku neutralizując szczyt cen paliw pojawiający się zazwyczaj w miesiącach wakacyjnych. Zawirowania w gospodarce globalnej, nadpodaż ropy przy ograniczonym popycie nadal będą należeć do zewnętrznych czynników przyczyniających się do ograniczonego wzrostu inflacji.