950 mln zł – przychody ze składek brutto TUiR „WARTA” S.A.

0

Majątkowa Warta zebrała w I kwartale 2014 r. ponad 950 mln zł składek. Oznacza to dynamikę na poziomie ponad 102%. Wzrost na bardzo konkurencyjnym rynku wynika z dobrej sprzedaży zarówno ubezpieczeń indywidualnych jak i korporacyjnych. Mocną pozycję spółki podkreśla znakomita ocena ratingowa na poziomie A+ z perspektywą stabilną, przyznana przez Standard & Poor’s.

– Dobre wyniki osiągnięte w I kwartale 2014 r. przez spółkę majątkową są efektem zmian wdrożonych w ostatnich miesiącach w obszarze produktów i sprzedaży. Z początkiem roku wprowadziliśmy zupełnie nową ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Uwzględnia ona różne potrzeby klientów marek HDI i Warty. Zgodnie z tym założeniem zmodfikowane zostały też ubezpieczenia mieszkaniowe oraz dla małych i średnich firm. Dzięki temu nasza spółka ma ofertę dla każdego Polaka. Równocześnie wszyscy nasi agenci posiadają w swoim portfelu zarówno ubezpieczenia marki HDI, jak i Warty. Szeroka, odpowiednio spozycjonowana oferta pozwoliła osiągnąć świetne wyniki sprzedażowe mimo, że ostra konkurencja cenowa wciąż trwa. Najlepiej widać to w ubezpieczeniach Autocasco, w których dynamika wyniosła prawie 106%. Część agentów sprzedająca dotąd głównie ubezpieczenia OC, po odpowiednim przeszkoleniu i wyposażeniu w nową paletę produktów, wykazuje bardzo dobre wyniki sprzedaży AC. Na przykład w sieci HDI przeciętna dynamika nowej sprzedaży AC sięgnęła w marcu niemal 200%. Rośnie też sprzedaż innych dobrowolnych opcji ubezpieczeń komunikacyjnych. Te wyniki do dobry prognostyk na dalszą część roku – mówi Jarosław Parkot, prezes TUiR „WARTA” S.A. i TUnŻ „WARTA” S.A.

W efekcie majątkowa Warta osiągnęła niemal 102% dynamikę wzrostu przychodów ze składek z ubezpieczeń indywidualnych. W ubezpieczeniach korporacyjnych wyniosła ona prawie 103%. To znakomite wskaźniki, pokazujące równomierny rozwój w kluczowych liniach biznesu. Dzięki odpowiedniej selekcji ryzyka spółka może mieć atrakcyjną ofertę dla klientów i jednocześnie osiągać bardzo dobre wyniki finansowe. Wynik techniczny na poziomie prawie 41 mln zł jest ponad dwukrotnie lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. To właśnie bardzo dobra rentowność z działalności typowo ubezpieczeniowej pozwoliła wykazać spółce ponad 69 mln zł zysku netto.

Czytaj również:  Grupa Trei Real Estate zwiększyła wolumen inwestycyjny do 730 milionów euro w pierwszym półroczu 2019 r.

Spółka życiowa Warty zebrała prawie 221 mln zł składek. Stabilnie rozwijają się ubezpieczenia o strategicznym dla spółki znaczeniu, czyli ze składką regularną (102% dynamiki) oraz ubezpieczenia grupowe (107% dynamiki). Towarzystwo notuje też bardzo dobre wyniki finansowe. Wynik techniczny wyniósł 13 mln zł, a wynik finansowy netto ponad 10 mln zł.

– W ubezpieczeniach na życie mamy zupełnie nową ofertę. Cały czas pracujemy nad rozwojem sieci dystrybucji np. przez zachęcanie agentów majątkowych do sprzedaży ubezpieczeń na życie. W ostatnim czasie ułatwiliśmy im pracę, wprowadzając wszystkie rodzaje ubezpieczeń do jednego systemu sprzedażowego. W obszarze bancassurance spodziewam się, że banki zgodnie z Rekomendacją U będą dokonywały dywersyfikacji w zakresie skali i liczby współpracujących podmiotów. To dla nas szansa na rozwój współpracy z obecnymi partnerami i pozyskanie kolejnych – mówi Jarosław Parkot.

Obie spółki tradycyjnie gwarantują swoim klientom stabilność. Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego kształtują się na poziomie wyższym od wymogów ustawowych. W I kwartale 2014 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR WARTA wyniósł 317%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 123%. Dla spółki życiowej te wskaźniki wyniosły odpowiednio 244% i 113%. Warto też przypomnieć, że agencja ratingowa Standard & Poor’s przyznała Warcie ocenę na poziomie A+ z perspektywą stabilną. To znakomite potwierdzenie stabilności i siły finansowej ubezpieczyciela.

– Jestem dumny, że agencja podjęła tak rzadko spotykaną decyzję o przyznaniu spółce zarejestrowanej w danym kraju oceny wyższej niż rating państwa, w którym działa. Dodatkowo, Warta jest jedynym z zarejestrowanych w Polsce ubezpieczycieli z oceną na takim poziomie. Dla wszystkich naszych partnerów i kontrahentów to potwierdzenie, że Warta, teraz oceniona jako główna spółka Grupy Talanx, jest firmą stabilną i silną finansowo, o wyjątkowo mocnej pozycji. Dlatego cieszę się, że Talanx wszedł na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. To sygnał, że nasz akcjonariusz bardzo poważnie traktuje swoją obecność w Polsce. Obecnie Polska jest dla Talanx drugim co do wielkości rynkiem, poza rodzimym niemieckim – mówi Jarosław Parkot.