9 na 10 Polaków nie ufa politykom!

Sejm

Zawód polityka od lat cieszy się − zarówno wśród Polaków, jak i innych Europejczyków − małym zaufaniem. Jak pokazują wyniki najnowszego badania European Trusted Brands przeprowadzonego przez Reader’s Digest, zaledwie 9% ankietowanych mieszkańców starego kontynentu ufa przedstawicielom sceny politycznej.

Niepokojący spadek zaufania do polityków odnotowywany został już kilka lat temu. Tendencja ta szczególnie widoczna jest w Polsce. Jedynie 3% Polaków deklaruje, że ufa przedstawicielom sceny politycznej, podczas gdy aż 93% polskich respondentów przyznaje, że w ogóle nie ma zaufania do polityków. Na liście najmniej zaufanych grup zawodowych znaleźli się także pracownicy call center (ufa im 11% ankietowanych), piłkarze (12%) i agenci nieruchomości (13%).

− Różnica pomiędzy stopniem zaufania Polaków do polityków a deklarowanym zaufaniem do przedstawicieli innych zawodów jest uderzająca. Jeśli pracownikom call center ufamy bardziej niż osobom decydującym o najważniejszych sprawach w kraju, to jest to powód do niepokoju – mówi Piotr Wierzbowski, redaktor naczelny polskiego wydania Reader’s Digest. Obok Polski politycy najmniejszym zaufaniem cieszą się we Francji (nie ufa im 94% ankietowanych) oraz w Rosji (91%).

Podobnie jak przed rokiem, tak i tym razem Polacy wybrali polityków godnych zaufania. Największym zaufaniem rodaków cieszy się prezydent Bronisław Komorowski (14%). Niewiele gorszy wynik uzyskali Ryszard Kalisz (13%) oraz premier Donald Tusk (12%). Na kolejnych miejscach znaleźli się: Jarosław Kaczyński (8%), Janusz Palikot (6%) i Aleksander Kwaśniewski (5%).

Z najnowszego badania European Trusted Brands wynika, że europejscy respondenci nie mają również zaufania do rządu oraz jego polityki. Choć Polacy są większymi optymistami niż pozostali Europejczycy i bardziej pozytywnie postrzegają swoją przyszłą sytuację materialną, to większość polskich ankietowanych (85%) nie wierzy, że to właśnie rząd zmieni te warunki na lepsze. Podobnego zdania są Francuzi (84%) i Słoweńcy (89%), natomiast największe nadzieje związane z poprawą stanu ekonomicznego mają Szwajcarzy. Połowa szwajcarskich respondentów wierzy, że polityka rządu wpłynie na poprawę ich sytuacji finansowej w przyszłości.