ABC Data 70 mln zł zysku w 2011 r.

0
telefon komputer płatność

ABC Data podał szacunkowe wyniki za minione dwanaście miesięcy. Zysk netto Spółki był o 152 proc. wyższy niż zakładała prognoza i wyniósł 70 mln zł.

Wyższe, od zakładanej prognozy, szacunkowe wyniki są efektem bardzo dobrego dla ABC Data ostatniego kwartału 2011 r. Wpływ na osiągnięty wynik miała także transakcja wniesienia do spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującej się marketingiem i posiadającej prawa do znaków towarowych spółki. Bez uwzględnienia tej transakcji zysk netto wyniósłby 47,2 mln zł, czyli również powyżej prognozy. Przychody ABC Data w minionych 12 miesiącach były na poziomie 3,3 mld zł, a wynik EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) wyniósł 70,3 mln zł.

„Druga połowa zeszłego roku okazała się dla nas bardzo udana. Rekordowo wysokie były przychody i zyski ABC Daty w czwartym kwartale. Liczymy, że na początku 2012 roku uda się podtrzymać pozytywne tendencje i dynamiczny rozwój.” – mówi Michał Rumiński, prezes ABC Data.

Rok 2011 był bardzo ważny z punktu widzenia strategicznego rozwoju Grupy ABC Data. Do rynków, na których operuje Spółka, dołączyły Łotwa i Estonia, od tego momentu Spółka prowadzi bezpośrednią działalność dystrybucyjną w siedmiu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, planując wejście do kolejnych krajów w roku 2012. W czerwcu 2011 roku ABC Data na rynek wprowadziła pierwszą markę własną, czyli Colorovo, które oferuje alternatywne materiały eksploatacyjne do drukarek, a jej produkty dostępne są w całej sieci sprzedaży Spółki. Projekt ten już w tym roku powinien przynieść istotną kontrybucję do zysku netto ABC Daty.

„Mamy w planach wejście na kolejne rynki. Po dokonaniu tego będziemy działali na rynkach zamieszkałych przez 100 mln osób. Już dzisiaj operujemy na rynku 85-cio milionowym, co czyni naszą ofertę wyjątkowo atrakcyjną dla producentów i partnerów handlowych. Jest to najdynamiczniej rozwijający się obszar Europy.” – dodaje Michał Rumiński.