ABS Investment S.A. inwestuje w 7 spółek technologicznych

0

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zwiększyła ekspozycję swojego portfela inwestycyjnego na spółki technologiczne. Emitent liczy, że ten kierunek pozwoli mu osiągać wysokie stopy zwrotu z inwestycji.

W portfelu inwestycyjnym ABS Investment S.A. znalazło się 7 nowych podmiotów technologicznych na 7-lecie istnienia Spółki. Emitent zainwestował w Zortrax S.A., który należy do wiodących producentów profesjonalnych rozwiązań druku 3D dla biznesu i wiąże z tą firmą bardzo duże nadzieje. Do portfela inwestycyjnego Spółki dołączył także inny podmiot z alternatywnego rynku – MODE S.A. Jest on producentem wysokiej jakości nowatorskich rozwiązań służących do automatycznego generowania fotografii produktów oraz ich prezentacji. ABS Investment S.A. jest też akcjonariuszem spółki XSystem S.A., która zajmuje się dostarczaniem rozwiązań biznesowych z zakresu optymalizacji, przetwarzania oraz obiegu dokumentów zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. W skład portfela inwestycyjnego Emitenta wchodzi również MADKOM S.A. będący dostawcą oraz integratorem autorskiego oprogramowania do zarządzania dokumentami, informacją i procesami w administracji publicznej. ABS Investment S.A. posiada też udziały w Cahelio Sp. z o.o., która działa w branży informatycznej i zajmuje się opracowywaniem rozwiązań dedykowanych dla celów geodezyjnych oraz kartograficznych. W portfelu inwestycyjnym Spółki znajdują się również dwa podmioty z branży IT, notowane na rynku regulowanym GPW w Warszawie: Ailleron S.A. oraz Atende S.A. Zarząd ABS Investment S.A. dostrzega większe ryzyko inwestycyjne w przypadku spółek technologicznych, ale oczekuje wyższej stopy zwrotu z inwestycji dzięki ścisłej współpracy z większością tych podmiotów.

„Podstawową przewagą biznesu technologicznego jest możliwość uzyskania w krótkim okresie czasu efektu skali dzięki globalnemu zasięgowi innowacyjnych produktów. Dobrym przykładem są Zortrax, Ailleron czy Mode – produkty tych firm są sprzedawane w kilkudziesięciu krajach. Nie należy jednak zapominać o krótkim okresie życia niektórych produktów i usług technologicznych oraz konieczności ponoszenia nieustannych nakładów na badania i rozwój. Dlatego też efekt skali trzeba uzyskać w stosunkowo krótkim okresie czasu. Nie wykluczam kolejnych inwestycji w spółki z sektora technologicznego, gdyż moim zdaniem będą one rosły znacznie szybciej niż rynek. Do tych inwestycji należy jednak podchodzić bardzo selektywnie, nie ulegać aktualnie panującej modzie i skupiać się na liderach rynku i firmach działających w niszach.” – wyjaśnia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Czytaj również:  Giełdowy Indeks Produkcji odrabia straty, na przekór niepokojącym sygnałom z rynku