ABS Investment S.A. wypłaci 0,04 zł dywidendy

0

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, wypłaci dywidendę z zysku za 2016 r. w wysokości 0,04 zł na akcję oraz będzie kontynuowała skup akcji własnych. GPW w Warszawie podjęła również Uchwałę o wprowadzeniu obligacji Spółki serii B do obrotu na rynku Catalyst.

Akcjonariusze ABS Investment S.A. podczas ZWZA, które odbyło się w dniu 28.06.2017 r., podjęli Uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku osiągniętego w 2016 r. w wysokości 0,04 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 16.08.2017 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 01.09.2017 r. Spółka wypłaci łącznie swoim Akcjonariuszom środki w kwocie 320 tys. zł. Pozostała część zysku wypracowanego w poprzednim roku, a więc ponad 2.895 tys. zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. ABS Investment S.A. regularnie dzieli się zyskiem ze swoimi inwestorami. W   2016 r. Emitent wypłacił dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję, a rok wcześniej w kwocie 0,03 zł na akcję.

„ABS wypłaci trzeci rok z rzędu dywidendę Akcjonariuszom i po raz czwarty w swojej 7-letniej historii. Podobnie jak skup akcji własnych jest to stały element strategii ABS. Pierwotnie planowałem, że dywidenda będzie na wyższym poziomie, ale poziom nasycenia inwestycyjnego jest w tym momencie bardzo duży i mając do wyboru wzrost wartości firmy, a wyższą dywidendę, wybrałem to pierwsze. Dodatkowo na lipiec tego roku przypadł wykup obligacji serii A, co wymagało zabezpieczenia środków na poziomie 1 mln zł. Jednocześnie był realizowany skup akcji własnych, a zadłużenie kredytowe w banku spadło o 50% i stanowi obecnie ok 1-1,5% sumy bilansowej i mniej niż 10% zysku brutto za ostatni rok. Mam nadzieję, że w tym roku uda się zrealizować kolejne ambitne prognozy i w przyszłym roku wartość dywidendy znacznie wzrośnie.” – podkreśla Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Czytaj również:  Outdoorzy S.A. notuje wzrost sprzedaży detalicznej

Podczas ZWZA Spółki jej Akcjonariusze podjęli również uchwały w sprawie skupu akcji własnych. Zarząd ABS Investment S.A. uzyskał upoważnienie do nabywania akcji własnych w ramach skupu A realizowanego poprzez transakcji na rynku NewConnect. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą do 1 mln zł, a czas trwania skupu A został ustalony na 60 miesięcy począwszy od dnia 28.06.2017 r. ZWZA Emitenta przyjęło także zmiany w skupie B realizowanym w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem. Docelowym okresem przeprowadzania skupu B będzie okres 180 dni po każdorazowym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki. Nabywanie akcji własnych w ramach skupu B będzie następować po cenie nie niższej niż wyższa o 10% i nie wyższej niż 15% od średniej ceny z 60 sesji poprzedzających dzień ogłoszenia zawierającego informację o chęci odkupienia akcji w ramach skupu B. ABS Investment S.A. przeznaczony na realizację skupu B kwotę do 1 mln zł.