Absencja chorobowa w Polsce – najwięcej dni pracy opuszczają 30-latkowie

0
praca laptop

Polscy pracownicy w ciągu roku spędzają przeciętnie 12 dni na zwolnieniu chorobowym. Z roku na rok absencja chorobowa kosztuje państwo i polskich przedsiębiorców coraz więcej. W 2013 roku wydatki na nią wyniosły ponad 13 mld PLN. Tymczasem z danych ZUS wynika, że w 2014 roku najwięcej dni na zwolnieniu lekarskim spędzały osoby w wieku 30-39 lat.

Wiele dni nieobecności w pracy związanej z chorobą dotyczył pracowników w wieku 20-29 lat (łącznie 31 535,1 tys. dni) oraz 50-59 lat (31 485,6 tys. dni).

Struktura dni absencji chorobowej pracowników w podziale na wiek w 2014 roku w Polsce (w %)
Struktura dni absencji chorobowej pracowników w podziale na wiek w 2014 roku w Polsce (w %)

Co do zasady, im wyższy wiek, tym dłuższy przeciętny czas trwania zaświadczenia lekarskiego. Dla osób poniżej 19. roku życia wyniósł on tylko 6,72 dni w ciągu roku. Dla pozostałych grup wiekowych przeciętna długość zaświadczenia była następująca: 20-29 lat – 11,8 dni; 30-39 lat – 12,21 dni; 40-49 lat –11,23 dni, 50-59 lat – 12,58 dni; 60-64 lat – 13,8 dni; powyżej 65 lat – 15,36 dni.

Marta Kowalówka
Sedlak & Sedlak