Agencja Moody’s utrzymała rating PGE na poziomie Baa1

Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej / foto Zbyszek Kaczmarek
Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej / foto Zbyszek Kaczmarek

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service utrzymała długoterminowy rating dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej na poziomie Baa1, jednocześnie zachowana została stabilna perspektywa ratingu.

Analitycy Moody’s pozytywnie ocenili nową strategię Grupy PGE, która zakłada, rozwój źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych oraz osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Zdolność kredytową Grupy PGE wzmacnia jej dominująca rola na polskim rynku energetycznym oraz pozycja lidera w segmentach wytwarzania energii, ciepła sieciowego oraz sprzedaży energii. Istotna jest także przewidywalność zysków, ze względu na fakt że około 50% zysku EBITDA pochodzi z segmentów regulowanych – Dystrybucji i Ciepłownictwa. Atutem PGE jest niski poziom dźwigni finansowej (poziom przepływów z działalności operacyjnej FFO za ostatnie 12 miesięcy do długu netto na koniec III kwartału 2020 r. wynosił 79%).

Opinia kredytowa Moody’s wskazuje, że przyjęta przez nas zmiana strategii w kierunku energii odnawialnej i źródeł niskoemisyjnych była decyzją, która bezpośrednio przekłada się na stabilność finansową i wysoką wiarygodność kredytową Grupy PGE” – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Według Moody’s znaczącym wyzwaniem dla Grupy PGE będzie zarządzanie złożonym procesem zmiany strategii spółki, kwestia wydzielenia aktywów węglowych oraz realizacja dużych inwestycji w farmy wiatrowe na morzu. Jednak stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla założenie, że PGE utrzyma wskaźniki zadłużenia na właściwym poziomie.