Agora notuje stratę ponad 10 mln zł

0
ceo (3)

12-krotnie większą stratę netto i spadek przychodów spółka medialna Agora tłumaczy częściowo rosnącymi kosztami i spadającymi przychodami z segmentu Prasa.

Strata netto Agory wyniosła 10,5 mln zł. To o ponad 1200 proc. więcej niż 0,8-milionowa strata po I półroczu ub.r.

Częściowo za wzrost starty odpowiedzialne są rosnące koszty firmy – wynika z raportu.

– Jednym z głównych czynników wpływających na wzrost kosztów operacyjnych Grupy były wyższe koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, które wzrosły o 3,9 proc. do kwoty 149,6 mln zł, m.in. ze względu na wyższe, w stosunku do analogicznego okresu 2013 r., koszty związane z rezerwą urlopową. W omawianym okresie wzrosły również koszty zużycia materiałów i energii oraz wartość sprzedanych towarów – tłumaczą autorzy raportu finansowego.

Przychody netto ze sprzedaż Agory spadły w I półroczu 2014 r. o 1,7 proc. do poziomu 524,8 mln zł – wynika z raportu spółki.

Spadek przychodów w stosunku do poprzedniego roku spowodowany jest głównie poprzez mniejszą sprzedaż usług reklamowych i wydawnictw.

W pierwszym półroczu 2014 r. najistotniejszy wpływ na poziom przychodów Grupy miał spadek wartości wydatków na rynku reklamy prasowej. Wpłynęło to negatywnie na poziom przychodów segmentu Prasa, które skurczyły się o 13,5 proc. Niewielki spadek przychodów odnotował także segment Reklama Zewnętrzna. Pozostałe segmenty Grupy (Druk, Internet, Film i Książka oraz Radio) odnotowały wzrost przychodów – wyjaśnia Agora.