Ailleron pozywa Bank Pekao. Firma domaga się zapłaty 44,2 mln zł

ailleron 2

Ailleron, dostawca technologii dla branży bankowej, wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Bankowi Pekao o zapłatę sumy około 44,2 miliona złotych. Te żądania wynikają z umowy, która obejmowała wdrożenie, uruchomienie, licencjonowanie oraz zapewnienie wsparcia i rozwoju dla internetowej platformy bankowości dla przedsiębiorstw.

Umowę tę zawarto w 2018 roku, ale w 2023 roku Ailleron zdecydował się na jej jednostronne rozwiązanie. Firma argumentowała tę decyzję wielomiesięcznymi, jednak bezowocnymi, rozmowami z bankiem na temat modyfikacji umowy, co ostatecznie doprowadziło do zakończenia współpracy. Ailleron był przygotowany na potencjalny spór prawny z bankiem, który nie zgadzał się z przyczynami wypowiedzenia umowy przedstawionymi przez Ailleron. Rafał Styczeń, prezes Ailleron, w trakcie konferencji prasowej zwrócił uwagę także na brak zapłaty za pierwszy etap projektu.

Roszczenia Aillerona obejmują:

  • wynagrodzenie za prace wykonane w ramach umowy i złożone na jej podstawie zamówienia,
  • kwotę z tytułu waloryzacji (podwyższenia) wynagrodzenia ryczałtowego za wykonane prace,
  • wynagrodzenie za prace dodatkowe, wykonane poza pierwotnym zakresem umowy.

Ailleron podkreśla, że podtrzymuje wolę polubownego rozwiązania sporu z Bankiem.