Murapol debiutuje na GPW. Spółka wyceniona na 1,35 mld zł

Zarząd MURAPOL i Prezes GPW

Debiut MURAPOL na GPWAkcje Murapol S.A., jednego z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, od dzisiaj notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut na warszawskim parkiecie jest zwieńczeniem oferty publicznej akcji, której wartość sięgnęła około 404 mln zł. Kapitalizacja Spółki, wynikająca z ostatecznej ceny akcji sprzedawanych w ofercie, wynosi około 1,35 mld zł.

Zarząd MURAPOL - debiut na GPWKomentując dzisiejsze wydarzenie, Nikodem Iskra, prezes Grupy Murapol, powiedział:

„Od ponad 22 lat Grupa Murapol z sukcesem współtworzy polski rynek mieszkaniowy, a dzisiaj dołącza do grona spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. To dla nas szczególny dzień – rozpoczynamy nowy etap w rozwoju naszej firmy, z nowymi akcjonariuszami na pokładzie. Są wśród nich zarówno inwestorzy zagraniczni, jak i krajowe fundusze oraz spore grono inwestorów indywidualnych. Giełda to krok niewątpliwie otwierający nowe możliwości rozwoju, zwłaszcza w relacjach z rynkami finansowymi i akcjonariuszami spółki. Rozmowy w trakcie oferty, konfrontacja naszej wizji rozwoju, tego co Murapol wyróżnia, z rynkowymi oczekiwaniami, utwierdziły nas w przekonaniu, że zmierzamy we właściwym kierunku. Uważamy, że przychylność rynku i zainteresowanie naszym biznesem przyniosły sukces oferty. Posiadamy liczne przewagi konkurencyjne, w tym ugruntowaną pozycję rynkową, ofertę produktową skierowaną do szerokiego grona klientów oraz sprawdzony model biznesowy, który okazał się skuteczny także w okresie zmiennej koniunktury. Mamy także jasną strategię dalszego rozwoju Grupy Murapol, która wierzymy, że umożliwi nam budowanie wartości dla wszystkich akcjonariuszy.”

Podsumowanie oferty publicznej akcji Murapol S.A. („Oferta”):

  • Ostateczna liczba akcji oferowanych w Ofercie wyniosła 12.240.000 (w tym 1.224.000 akcji stabilizujących), co stanowi 30% kapitału zakładowego Murapol S.A. („Spółka”). Oferta obejmowała wyłącznie istniejące akcje, sprzedawane przez większościowego akcjonariusza Spółki, tj. AEREF V PL Investment S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”), podmiot należący do funduszy Real Estate zarządzanych przez Ares Management („Ares”), wiodącego globalnego menadżera zarządzającego inwestycjami alternatywnymi.
  • Ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych oraz ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych została ustalona na poziomie 33 zł za jedną akcję. Łączna wartość Oferty wyniosła tym samym około 404 mln zł, a wynikająca z ustalonej ceny akcji kapitalizacja Spółki wynosi około 1,35 mld zł.
  • Inwestorom indywidualnym przydzielono 855.000 akcji (tj. około 7% ostatecznej liczby akcji oferowanych), a do inwestorów instytucjonalnych trafiło łącznie 11.385.000 akcji. Średnia stopa redukcji zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 84,63%.
  • Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w Ofercie uczestniczyli również członkowie Zarządu oraz niektórzy członkowie Rady Nadzorczej, którzy nabyli akcje Spółki.
  • W związku z Ofertą Akcjonariusz Sprzedający powołał Biuro Maklerskie Pekao do pełnienia roli menadżera stabilizującego w celu umożliwienia dokonywania działań stabilizujących cenę rynkową akcji Spółki poprzez nabywanie akcji Spółki na GPW. Działania stabilizacyjne będą mogły objąć nie więcej niż 10% ostatecznej liczby akcji oferowanych (tj. nie więcej niż 1.224.000 akcji) i będą mogły być dokonywane jedynie w okresie 30 dni kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji Spółki (włącznie).
  • Spółka, Akcjonariusz Sprzedający, jak również członkowie Zarządu oraz określeni członkowie Rady Nadzorczej w odniesieniu do akcji Spółki, które będą posiadać po przeprowadzeniu Oferty, zobowiązali się, że nie będą oferować ani sprzedawać akcji Spółki od daty zobowiązania do upływu okresu 360 dni (a w przypadku Hampont 540 dni) od dnia pierwszego notowania akcji Spółki, z pewnymi zwyczajowymi wyłączeniami (umowy lock-up).
  • Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A., Pekao Investment Banking S.A., Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander S.A. pełnili rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu. Biuro Maklerskie Pekao pełniło rolę Firmy Inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji oferowanych oraz Współprowadzącego Księgę Popytu i Menadżera Stabilizującego. Erste Securities Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie pełnili również rolę firm inwestycyjnych współpośredniczących w ofercie publicznej.
  • Niezależnym doradcą finansowym Spółki w związku z Ofertą był Rothschild & Co.