Ailleron wyniki za 3 kwartały 2017 r.

0

W trzech kwartałach 2017 roku Ailleron zrealizował sprzedaż na poziomie blisko 63 mln zł, co oznacza wzrost o 15% w stosunku do roku 2016. Największą dynamiką charakteryzowały się przychody z rynków eksportowych – wzrost o blisko 30% z poziomu 16,6 mln zł do poziomu 21,5 mln zł. Nieznaczny wzrost osiągnięto również na EBITDA, która osiągnęła 9,4 mln zł. Zysk netto podniósł się natomiast z poziomu 3,3 mln zł do 3,6 mln zł.

Po trzech kwartałach 2017 roku w dalszym ciągu segmentem dominującym w Ailleron jest Fintech, choć zgodnie z przewidywaniami, siła tej dominacji nieznacznie spadła z 45% w H1.2017 do 40%. Sprzedaż produktów Fintech zrealizowano na poziomie blisko 25 milionów złotych, co oznacza wzrost o 21% w stosunku do trzech kwartałów roku poprzedniego. Natomiast rentowność operacyjna w tym samym okresie osiągnęła poziom 3,7 mln zł.

Działalność segmentu w trzecim kwartale koncentrowała się na realizacji kluczowych projektów wdrożeniowych LiveBanku, w tym instalacji wirtualnych oddziałów w pierwszych z 16 krajów w ramach kontraktu z Citibankiem. Spółka w dalszym ciągu kontynuowała intensywne działania sprzedażowe zainicjowane dużym zainteresowaniem produktem na całym świecie po publikacji w mediach informacji o kontraktacji Citibanku. W relatywnie krótkim czasie podpisano dwie nowe umowy na wdrożenia LiveBanku. Pierwsza z nich dotyczy sprzedaży wirtualnych oddziałów do jednego z wiodących banków na Sri Lance (ESPI 38/2017). Z kolei drugi z kontraktów otwiera nowy bardzo perspektywiczny rynek rosyjski – Ailleron podpisał umowę na realizację projektu dla Alfa Banku z portfelem ponad 14 milionów klientów detalicznych (ESPI 42/2017). Istotnym wydarzeniem dla dalszej globalnej ekspansji produktów Fintech był udział Ailleron w listopadzie w FinTech Festival w Singapurze. Na targach po raz pierwszy zaprezentowano nowy produkt w ofercie RoboWealth, czyli roboadvisor automatyzujący i upraszczający skomplikowane procesy inwestycyjne dla klienta detalicznego. Produkt cieszył się ogromnym zainteresowaniem na targach – codziennie przeprowadzano ok 30 prezentacji dla zainteresowanych przedstawicieli banków i instytucji finansowych.

Czytaj również:  Jakub Makurat – dyrektor generalny Ebury Polska, o usłudze „Get Paid”

Trzeci kwartał 2017 był przełomowy dla segmentu Hoteltech. W okresie tym przygotowano akwizycję działalności spółki holenderskiej Hoteliga B.V. Podpisana w październiku 2017 umowa inwestycyjna zakłada przejęcie rozwiązania Property Management System (System Zarządzania Hotelem) wraz z modułami Booking Engine (silnik rezerwacyjny) oraz Channel Manager (moduł zarządzania kanałami sprzedaży) dla branży hotelarskiej. Cloudowe rozwiązanie Hoteliga PMS sprzedawane jest w modelu abonamentowym tzw. Software as a Service (SaaS) poprzez hoteliga.com. Systemu używa obecnie kilkuset płatnych klientów w 22 krajach na całym świecie. Realizacja inwestycji zapewnia Ailleron SA zwiększenie pokrycia potrzeb technologicznych hoteli na całym świecie własnymi produktami.