Akcjonariusze GAMIVO uzyskali uprawnienia do otrzymania akcji gratisowych

Tomasz Lewandowski, członek zarządu GAMIVO
Tomasz Lewandowski, członek zarządu GAMIVO

Inwestorzy posiadający akcje GAMIVO na koniec notowań 28 czerwca 2023 r. uzyskali uprawnienia do otrzymania akcji gratisowych. Emisja tych akcji odbywa się w stosunku 1:1, czyli na każdą posiadaną akcję GAMIVO akcjonariusze dostaną jedną akcję gratisową. Akcje te będą widoczne na rachunkach maklerskich inwestorów po ich rejestracji w KDPW, co powinno mieć miejsce na przełomie III i IV kwartału br. Wprowadzenie akcji do giełdowego obrotu możliwe jest jeszcze w tym roku.

Emisja akcji gratisowych oraz skup akcji zostały uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 maja br. Jest to alternatywna metoda dystrybucji rekordowego zysku osiągniętego w 2022 r. Celem tych działań jest również poprawa płynności notowań akcji spółki.

– Naszym celem jest wprowadzenie akcji do giełdowego obrotu jeszcze w tym roku. Zanim to nastąpi, emisja akcji musi być zarejestrowana przez KRS, a akcje zarejestrowane w KDPW. Następnie rozpoczniemy finalny proces wprowadzenia akcji do obrotu. Całość powinna zakończyć się jeszcze w tym roku, jednak dokładne terminy realizacji poszczególnych etapów  są zależne również od instytucji zewnętrznych – tłumaczy Tomasz Lewandowski, członek zarządu GAMIVO.

– Obecnie przygotowujemy się również do przeprowadzenia skupu akcji, finalizujemy rozmowy z domem maklerskim, który będzie obsługiwał ten proces. Jego uruchomienie powinno nastąpić w III kwartale br. – komentuje Mateusz Śmieżewski, prezes zarządu GAMIVO.

GAMIVO w 2022 r. osiągnęło 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, czyli ponad 2-krotnie więcej niż rok wcześniej. Jednostkowy zysk netto wyniósł w tym okresie 16,3 mln zł. Zgodnie z uchwałą NWZA skup akcji obejmie do 20 proc. akcji spółki, a jego wartość wyniesie do 15 mln zł.

– GAMIVO posiada znaczną nadwyżkę gotówkową i nadal generuje dodatnie przepływy finansowe, co pokazał chociażby I kwartał 2023 roku, kiedy osiągnęliśmy rekordowe 3,5 mln zł zysku. To daje nam komfortowe warunki do dystrybucji zysku do akcjonariuszy – dodaje Mateusz Śmieżewski.

Zgodnie z podjętą uchwałą na NWZA w dniu 23 maja br., GAMIVO wyemitowało akcje gratisowe w stosunku 1:1, czyli na każdą posiadaną akcje GAMIVO, akcjonariusze dostaną jedną akcję gratisową. W efekcie ich procentowy udział w kapitale zakładowym nie ulegnie zmianie, a będą posiadać 2-krotnie więcej akcji GAMIVO.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji gratisowych zostało opłacone z kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie akcji gratisowych. Nie wiąże się więc z żadnym transferem środków od akcjonariuszy, nie muszą się oni zapisywać na akcje. Dostaną je wszyscy akcjonariusze spółki, którzy posiadają akcje na dzień 30 czerwca 2023 r. według rozliczenia KDPW, czyli posiadali akcje na swoim rachunku maklerskim na dzień 28 czerwca 2023 r.