Akcjonariusze Trans Polonii zdecydowali o wypłacie dywidendy w wys. 143% skonsolidowanego zysku za 2022 rok

Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

Trans Polonia (TPG), notowany na GPW wiodący operator transportowo-logistyczny, planuje hojnie podzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Akcjonariusze spółki 28 lipca podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia kwoty 9,39 mln zł na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. 0,50 zł na akcję. Aktualna stopa dywidendy wynosi 15% . Zarząd Trans Polonii spodziewa się utrzymania pozytywnych trendów rynkowych i kontynuacji bardzo dobrych wyników osiągniętych w I kw. 2023 roku. TPG w tym okresie wypracowała 51 mln zł (+15% r/r) przy zyskach EBITDA i netto rzędu odpowiednio 5,8 mln zł (+29,8% r/r) i 2,3 mln zł (vs 0,4 mln zł przed rokiem).

– Systematyczny wzrost skali biznesu Grupy Trans Polonia połączony ze bezpieczną i stabilną sytuacją płynnościowo-gotówkową umożliwia nam na istotny, najwyższy w naszej historii podział zysków z akcjonariuszami TPG, w ten sposób doceniając i dziękując im za wsparcie i pokładane zaufanie. W perspektywie krótko i średnioterminowej spodziewamy się utrzymania pozytywnych tendencji obserwowanych w ostatnich kwartałach. Naszą ambicją jest osiągnięcie w bieżącym okresie skali sprzedaży zbieżnej sprzed sprzedaży segmentu paliwowego. Co ważne, to wzrost osiągany przy braku zadłużenia finansowego netto – mówi Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

Zgodnie z postanowieniami WZA, dniem dywidendy będzie 16 sierpnia, a jej wypłaty: 28 sierpnia. Skonsolidowany zysk netto Grupy Trans Polonia wyniósł w 2022 roku 6,53 mln zł.

Trans Polonia w 2023 r. celuje w osiągnięcie przychodów zbieżnych ze skalą działalności sprzed sprzedaży udziałów w spółce OTP, przewożącej paliwa, i przekroczenie bariery 300 mln zł sprzedaży w kolejnych latach. Aby zrealizować plany, TPG będzie sukcesywnie rozwijać usługi przewozu płynnej chemii i produktów spożywczych. Spółka nadal chce mieć także mocną pozycję na rynku przewozów asfaltu, cementu i gazu. Naturalnym kierunkiem wzrostu są państwa Europy Zachodniej – obecnie ponad 85% przychodów realizowanych jest na Zachodzie Europy na podstawie kontraktów na eksport usług przewozowych dla zagranicznych partnerów. Obecnie Grupa Trans Polonia dysponuje 371 jednostkami transportowymi i zespołem ponad 400 pracowników, w tym 250 kierowców zawodowych.

Trans Polonia prowadzi działania operacyjne bezpośrednio z Polski oraz poprzez dwie włączone do Grupy w ostatnich latach spółki transportowe: przejętą w 2021 r. J. Deckers & Zn NV z siedzibą w mieście Brecht w Belgii, zlokalizowaną w okolicach portów morskich ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerpia), oraz TPG International GmbH, zlokalizowaną w Hilden w Niemczech, w rejonie Zagłębia Ruhry. Obie spółki specjalizują się w transporcie płynnych ładunków chemicznych na terenie Europy Zachodniej.