Bank Pekao najbardziej odpornym bankiem w stress testach EBA

Pekao Bank

W tegorocznej edycji ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) Bank Pekao S.A. okazał się najbardziej odpornym na negatywne scenariusze makroekonomiczne bankiem w Europie, spośród 70 objętym badaniem banków.

Testy warunków skrajnych EBA po raz kolejny pokazały, że Bank Pekao jest odporny na wyzwania, których w ostatnich latach nie brakowało, wystarczy wymienić pandemię czy wojnę tuż za naszą granicą. Jestem dumny, że nasze konsekwentne ostrożnościowe podejście do ryzyka i doskonała płynność ponownie zapewniły nam czołowe miejsce wśród najbezpieczniejszych banków w Europie – powiedział prezes Banku Pekao, Leszek Skiba.

Stress testy EBA to cykliczne badania kondycji banków europejskich, mające służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej. Ich celem jest pomoc właściwym organom w ocenie zdolności banków do spełnienia wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy skrajnych. W Polsce bezpośrednim badaniem prowadzonym przez EBA zostały objęte dwa banki, w tym Bank Pekao.

W tegorocznym teście Bank Pekao okazał się najbardziej odpornym, europejskim bankiem (spośród 70 objętych próbą). I jako jeden z tylko dwóch banków z zestawienia nie zanotował spadku wskaźników kapitałowych w scenariuszu skrajnym. W poprzednich testach EBA z lipca 2021 Bank Pekao zajął drugie miejsce.

Zgodnie z tegorocznymi wynikami testów warunków skrajnych, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Banku Pekao byłby w 2025 r. na poziomie 18,6 proc. w scenariuszu bazowym z 3-letnim zyskiem na poziomie 12,3 mld zł oraz 15,4 proc. w scenariuszu skrajnym z 3-letnim zyskiem na poziomie 6,4 mld zł. Bank Pekao pozostał dochodowy w każdym roku trwania scenariusza. Obydwa wskaźniki kapitałowe są znacząco powyżej wymaganych przez regulatora poziomów oraz docelowych wskaźników kapitałowych.