Aktualizacja ocen ratingowych dla Banku Pekao S.A. przez Fitch Ratings

PEKAO

Fitch Ratings zaktualizował długoterminowy rating Banku Pekao S.A do poziomu BBB+. Agencja zaktualizowała również perspektywę oceny ratingu do stabilnej. Po przeprowadzonej aktualizacji, Bank Pekao pozostaje z jedną z najwyższych ocen ratingowych w sektorze bankowym według metodologii Fitch.

Zdaniem Fitch, oceny ratingowe Pekao utrzymują wysoki poziom wsparte wewnętrzną siłą banku. W ocenie agencji, mocne strony Pekao to ugruntowana pozycja na rynku krajowym, stabilny model biznesowy, konserwatywna polityka kredytowa, silna pozycja kapitałowa, wysoka jakość aktywów, solidna rentowność oraz mocna pozycja finansowa i płynnościowa.

Zmiana długoterminowego ratingu dla Pekao spowodowana jest stabilizacją pozycji kapitałowej na poziomie zgodnym z otoczeniem polskiego sektora bankowego, przy jednoczesnym podkreśleniu przez agencję silnej pozycji kapitałowej mierzonej wymaganiami regulacyjnymi i wymaganiami kapitałowymi Fitch. Fitch oczekuje, że jakość aktywów Banku Pekao pozostanie na wysokim poziomie wsparta korzystnymi warunkami otoczenia makro oraz dzięki konserwatywnemu podejściu do akcji kredytowej.

W tym tygodniu, agencja S&P podwyższyła rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji (‘RCR’) Banku Pekao do poziomu A-, pozostawiając inne ratingi na niezmienionym poziomie.

Strategią Banku Pekao jest zachowanie silnej pozycji kapitowej przy atrakcyjnej polityce dywidendowej i kontynuacji wzrostów w kluczowych obszarach.