Mocny III kwartał Banku Pekao: skok w kredytach hipotecznych i pożyczkach

Pekao Bank

Bank Pekao S.A. ma za sobą kolejny bardzo dobry pod względem wyników finansowych kwartał. Skokowy wzrost nowej sprzedaży kredytów hipotecznych, dobra sprzedaż pożyczek gotówkowych i pokaźny wynik w bankowości dla firm oraz brak zdarzeń jednorazowych i niskie koszty ryzyka przełożyły się na wysoki zysk netto w III kwartale.

Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.
Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Trzeci kwartał był pod względem osiągniętego przez Bank Pekao zysku netto wyjątkowo dobry. Złożyło się na to kilka czynników. Na pewno na wyróżnienie zasługuje bankowość detaliczna, a zwłaszcza sprzedaż kredytów hipotecznych, napędzona rządowym  „Bezpiecznym Kredytem 2 proc.”, w którym udział rynkowy naszego banku przekracza 40 proc. Mimo wymagającego otoczenia również bankowość dla firm: małych, średnich i dużych zanotowała dobre wyniki. To dowód na to, że efektywnie i szybko odpowiadamy na potrzeby naszych klientów – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w III kw. 2023 r. wyniósł 1,716 mld zł wobec 544 mln zł straty netto rok wcześniej, spowodowanej głównie odpisami związanymi z wakacjami kredytowymi. Zysk w III kw. 2023 r. był o 1 proc. wyższy od osiągniętego w II kw. 2023 r.. Narastająco po 9 miesiącach 2023 roku zysk netto Pekao sięgnął 4,855 mld zł wobec 832 mln zł rok wcześniej.

Poza brakiem zdarzeń jednorazowych o tak wyraźnej poprawie wyników zdecydowały okazałe rezultaty wszystkich segmentów działalności, wysoka marża odsetkowa i niskie koszty ryzyka.

Szczególnie mocne było odreagowanie w bankowości detalicznej, w szczególności w sprzedaży kredytów hipotecznych, do czego przyczynił się program „Pierwsze Mieszkanie”. Bank Pekao ma ponad 40-proc. udział rynkowy w będącym częścią programu „Bezpiecznym Kredycie 2 proc.”. Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w okresie lipiec-wrzesień 2023 wyniosła 3,5 mld zł i była siedmiokrotnie wyższa niż rok wcześniej i ponad dwa i pół razy wyższa niż kwartał wcześniej.

Uwagę zwraca również nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych, która urosła w ujęciu rok do roku o 15 proc. Przy tym dynamika sprzedaży znalazła się znacznie powyżej średniej dla sektora bankowego. Aż 82 proc. tego rodzaju pożyczek sprzedano zdalnie.

Trzeci kwartał to również kontynuacja korzystnego trendu w pozyskiwaniu nowych klientów indywidualnych. Łącznie od początku stycznia do końca września przybyło w Banku Pekao S.A. 450 tys. nowych kont osobistych, co jest dla banku wynikiem rekordowym.

Liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej Pekao na koniec września wyniosła 3,1 mln osób wobec 2,7 mln rok wcześniej, zbliżając się do strategicznego celu na 2024 rok – 3,2 mln aktywnych klientów mobilnych.

Koszty pod ścisłą kontrolą

Konsekwentnie Bank Pekao utrzymywał koszty pod ścisłą kontrolą. Wskaźnik koszty/dochody za III kwartał znalazł się na poziomie 31 proc.

Odpowiedzialne podejście do zarządzania bilansem pozwoliło utrzymać Bankowi Pekao standardowe koszty ryzyka w III kw. 2023 r. na niskim poziomie 42 pb. Cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to 50-60 pb.