Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych dynamicznie rosną

Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski
Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski

że to sierpień był bardzo dobrym miesiącem, kiedy to napływy netto wyniosły ponad 300 mln zł i był to najlepszy wynik od ponad 2 lat. Jednak to we wrześniu inwestorzy wpłacili do tej grupy aktywów aż 411 mln zł.

Tym samym aktywa funduszy obligacji korporacyjnych wynoszą na koniec września około 9 mld zł, a warto wspomnieć, że jeszcze w kwietniu balansowały na granicy 7,5 mld zł. Przy czym obie z tych wartości mają bardzo daleką drogę do rekordowych poziomów – ponad 18 mld zł w roku 2018, czy ponad 15 mld zł jeszcze w roku 2021.Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych dynamicznie rosną

Na wzrost aktywów, oprócz wpłat netto inwestorów, duży wpływ mają także świetne wyniki inwestycyjne funduszy obligacji korporacyjnych. Ich średnia stopa zwrotu za ostatnie 12-miesięcy to 10,30%, a tylko we wrześniu zarobiły one średnio 0,59%. Tym samym w ubiegłym miesiącu były jedną z najlepiej radzących sobie klas aktywów tuż obok obligacji skarbowych.

Dobre wyniki inwestycyjne, wzrost aktywów, zainteresowanie inwestorów, wciąż wysokie stopy procentowe, brak materializacji ryzyka kredytowego – to tylko niektóre z czynników przemawiających za funduszami obligacji korporacyjnych w co najmniej średnim terminie. Do rekordowych ponad 18 mld zł aktywów wciąż jednak daleka droga.Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych dynamicznie rosną 2

Autor: Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Certified International Investment Analyst (CIIA). Michael / Ström Dom Maklerski.