Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. czerwca 2017 r. wyniosły 4,9 mld zł

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 4 901,8 mln zł (wobec 4 852,0 mln zł na koniec maja 2017 r.) i była najwyższa w ponad 9-letniej historii firmy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca 2017 r. składało się 3 982,8 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 150,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 194,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,5 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 379,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 18,5 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 118,7 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz Aktywa netto na k. 2016 r.
(mln zł)
Aktywa netto na k. VI 2017 r.
(mln zł)
Stopa zwrotu

w I-VI 2017 r.

Na hossę:
QUERCUS lev 150,6 189,8 37,50%
QUERCUS Turcja 52,5 54,2 20,75%
QUERCUS Agresywny 564,2 554,4 13,01%
QUERCUS Global Growth 2,9 1,24%
QUERCUS Rosja 46,0 38,9 -9,38%
Na różne warunki rynkowe:
Acer Aggressive FIZ 46,6 58,5 12,99%
QUERCUS Selektywny 471,6 544,6 7,48%
QUERCUS Gold 61,1 74,5 6,09%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 189,8 194,0 5,31%
QUERCUS Multistrategy FIZ 288,4 379,4 2,49%
QUERCUS Absolute Return FIZ 138,6 150,0 1,49%
Private Equity Multifund FIZ 12,9 18,5 0,89%
QUERCUS Stabilny 186,8 203,2 0,64%
Na bessę:
QUERCUS Ochrony Kapitału 1 945,3 2 296,9 1,19%
QUERCUS short 18,0 23,4 -18,19%

 

„W czerwcu początkowo kontynuowane były pozytywne tendencje na większości rynków. Główne indeksy S&P500 i DAX ustanowiły w trakcie ostatniego miesiąca nowe rekordy wszechczasów, ale pod koniec miesiąca DAX skorygował się. Od początku roku S&P500 zyskuje 8,2%, a DAX 7,3%.

Ceny surowców obniżyły się. Po półroczu ropa skorygowała się o ok. 14%, a złoto podrożało o 8%. Ceny obligacji skarbowych na świecie wykazywały tendencję spadkową, a euro zyskało do dolara.

Na GPW koniunktura w czerwcu była niezła. WIG od początku roku jest na plusie 17,9%. Złoty osłabił się do 4,23 do euro i nieco zyskał do dolara (3,70). Ceny polskich obligacji nieznacznie spadły (rentowność obligacji 10-letnich wzrosła do 3,3%).

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,2%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +37,5%, QUERCUS Turcja +20,8% i flagowy QUERCUS Agresywny +13,0%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +7,5%, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +5,3% i QUERCUS Multistrategy FIZ +2,5%.

Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w czerwcu wyniosły 24 mln zł. Zainteresowaniem cieszyły się QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Selektywny.

W II połowie br. zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Nie można jednak wykluczyć korekt po drodze ku nowym szczytom już ponad 8-letniej hossy.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.