Andrzej Krzemiński (Raiffeisen Leasing) o kondycji branży leasingowej

0
Andrzej Krzemiński

Andrzej KrzemińskiAndrzej Krzemiński, Prezes Zarządu Raiffeisen Leasing komentuje wyniki branży leasingowej w pierwszym kwartale 2016 roku

Pierwszy kwartał 2016 roku pokazał, że polska branża leasingowa wciąż rośnie w siłę. Wysoki ponad 23 proc. wzrost wartości nowych kontraktów jest powodem do radości, ale także mobilizuje nas do dalszego rozwoju usług. Ten sukces obliguje całą branżę leasingową do zaangażowania się w dalszy rozwój polskiej konkurencyjności. W Raiffeisen Leasing postanowiliśmy skupić się na rozwijaniu produktów skierowanych do polskich MŚP. Jesteśmy przekonani, że mali i średni przedsiębiorcy są siłą motoryczną polskiej gospodarki i należy im się solidne wsparcie. Dlatego od wielu lat pełnimy rolę Narodowego Pośrednika Finansowego w programach strukturalnych Unii Europejskiej. W celu wspierania polskich MŚP pozyskujemy gwarancje finansowe, dzięki którym oferujemy produkty leasingowe z obniżonymi wymaganiami kwalifikacyjnymi. Obecnie wraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym angażujemy się we wspieranie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Przystąpiliśmy do programu Horyzont 2020 i od 1 maja 2016 r. uruchomiliśmy ofertę z gwarancjami finansowymi Innovfin. Dzięki temu programowi polscy przedsiębiorcy mogą pozyskać preferencyjne źródło finansowania badań i innowacji. Wierzymy, że współpraca branży finansowej i instytucji europejskich przyczyni się nie tylko do rozwoju polskiego leasingu, ale przede wszystkim w realny sposób wesprze budowanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.