Andrzej Sas nowym Prezesem Zarządu DHV POLSKA

Andrzej Sas, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu
Andrzej Sas, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu

W połowie stycznia 2011 roku Zarząd DHV Holding BV powołał nowego Prezesa Zarządu.
Stanowisko to objął Andrzej Sas, długoletni pracownik DHV POLSKA, który od 2005 roku kierował Departamentem Zarządzania i Nadzoru.

Wiceprezesem Zarządu DHV POLSKA został Christoph Engelsman, który jednocześnie pełni funkcję Dyrektora Regionu Europa Grupy DHV. Funkcję Wiceprezesa Zarządu objął również Dyrektor Finansowy – pan Grzegorz Grobelny. Dyrektorem Departamentu Zarządzania i Nadzoru został inż. Bogdan Kozer.