Arkadiusz Seidler CEO Audioteki S.A.

Arkadiusz Seidler, CEO Audioteka SA
Arkadiusz Seidler, CEO Audioteka SA

31 sierpnia br. Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Arkadiuszowi Seidlerowi, członkowi zarządu Audioteki S.A. Wcześniej jako Chief Content Officer, Arkadiusz Seidler zarządzał pracami działów Contentu i Produkcji. Od grudnia 2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej Audioteka CZ w Czechach, zaś w marcu 2021 został członkiem zarządu spółki zależnej Audioteka LT na Litwie. W Audiotece pracuje od 2015 roku.

Powołanie spośród aktualnych członków zarządu Prezesa to naturalna konsekwencja świetnych wyników finansowych spółki. Skonsolidowane przychody firmy ze sprzedaży audiobooków wzrosły w 2020 roku z 66,46 do 78,58 mln zł, a jej zysk netto zwiększył się z 5,07 do 6,96 mln zł.

Ponad 50 proc. przychodów Grupy Kapitałowej pochodzi z Polski, która stanowi niezmiennie największy rynek działalności spółki. W ubiegłym roku firma postawiła na dalszy rozwój swojej strategicznej platformy Audioteka.com oraz dostępnych na niej treści własnych, inwestując w ten obszar kwotę blisko 6 mln zł (ponad 50 proc. więcej niż w roku poprzednim).

 Od ponad roku Audioteka zarządzana była przez dwóch doświadczonych członków zarządu, ale bez wskazania funkcji Prezesa. Przez ten czas przyglądaliśmy się jak zespół ten wypracowywał bardzo dobrą wieloletnią strategię rozwoju Audioteki i co więcej – obecnie skutecznie ją realizuje, osiągając założone cele, potwierdzone najlepszymi w historii spółki wynikami finansowymi. Wypracowana strategia określa content, czyli atrakcyjną bibliotekę pozycji do słuchania w Audiotece – jako najważniejszą wartość dla użytkowników naszej aplikacji. A ponieważ to właśnie Arkadiusz Seidler był od lat i jest liderem tego obszaru, uznaliśmy, że powierzenie mu funkcji Prezesa Zarządu spółki jest właściwą decyzją – uzasadnia decyzję Zygmunt Grajkowski, partner zarządzający w będącym akcjonariuszem spółki funduszu Giza Polish Ventures i Przewodniczący Rady Nadzorczej Audioteki.

Arkadiusz Seidler w branży Publishing & Media pracuje od ponad 20 lat, większość czasu zajmując stanowiska menedżerskie wysokiego szczebla, a ostatnie 5 lat – członka zarządu. Do Audioteki dołączył w 2015 r. by początkowo jako Head of Content stworzyć od podstaw dział zajmujący się relacjami biznesowymi z wydawcami. Po roku został powołany do zarządu spółki i jako Chief Content Officer nadzorował pracę działów Contentu i Produkcji. W nowej roli był także odpowiedzialny za działania na kluczowych dla spółki rynkach europejskich. Arkadiusz pełni również funkcje w strukturach spółek zależnych: od grudnia 2020 r. Audioteki CZ w Czechach, a marca 2021 r. Audioteki LT na Litwie.

Audioteka, do której dołączyłem w 2015 roku, przypominała startup i biznesowo była w zupełnie innym miejscu niż obecnie. W ciągu ostatnich lat w firmie zaszło wiele kluczowych zmian – począwszy od oferty, gdzie dominujący model sprzedaży „a’la carte” ustąpił najpierw subskrypcji kredytowej, a następnie subskrypcji streamingowej „All You Can Eat”, poprzez model produkcji treści, gdzie obecnie nie jesteśmy uzależnieni od oferty książkowej, a treści audio kształtujemy elastycznie pod potrzeby słuchaczy, aż po strukturę organizacyjną, która po ostatnich zmianach pozwala nam efektywnie pozyskiwać treści, produkować je i sprzedawać. W ostatnim okresie staliśmy się sprawnie działającą, dojrzałą i elastyczną organizacją. Cieszę, że mogłem aktywnie uczestniczyć w tej transformacji na każdym z etapów. Dziękuję Radzie Nadzorczej za zaufanie. Mogę zapewnić, że jako Prezes Audioteki będę kontynuował realizację strategii rozwoju spółki, równolegle umacniając jej pozycję lidera zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Jednocześnie chciałbym również podziękować Marcinowi Beme za sam pomysł założenia, budowanie i wkład w rozwój Audioteki, zwłaszcza w pierwszych, trudnych latach jej fazy startupu – komentuje Arkadiusz Seidler, nowy Prezes Zarządu Audioteka S.A.

Od końca 2020 r. do sierpnia br. zarząd Audioteki funkcjonował w dwuosobowym składzie. Obok Arkadiusza Seidlera, funkcję członka zarządu – Dyrektora Finansowego spółki – pełnił Rafał Bugalski, któremu Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Wiceprezesa. Rafał Bugalski zarządza całym obszarem finansowo – ekonomicznym, w tym kontrolingiem zarządczym oraz bardzo zaawansowanym technologicznie, systemem Business Inteligence Spółki. Dodatkowo zasiada w zarządzie Audioteki LT na Litwie, oraz jest członkiem Rady Nadzorczej w Audiotece TR w Turcji.

– Wiemy od naszych użytkowników, że wybierają naszą aplikację za najbogatszą dostępną na rynku bibliotekę, która nieustannie rośnie. Dwa pierwsze kwartały 2021 r. zamykamy z realizacją 234 nagrań, w tym 11 superprodukcji, co oznacza, że jeśli utrzymamy obecne tempo, pobijemy nasz dotychczasowy historyczny rekord. Równie obiecująco wygląda liczba zgłoszeń do naszego flagowego programu „Usłysz Kulturę” – na tę chwilę mamy ich ponad 100, z czego premierę miało już 9 tytułów, a kolejnych 9 jest na etapie produkcji. Cieszy także 35% wzrost rdr liczby sprzedanych audiobooków. Przed nami kolejne, równie ciekawe miesiące. Jesteśmy na nie w pełni przygotowani – podsumowuje Arkadiusz Seidler.