AstraZeneca ogłosiła finalizację przejęcia dwóch firm biotechnologicznych: Gracell Biotechnologies Inc. i Icosavax

AstraZeneca

Z początkiem roku 2024 firma AstraZeneca sfinalizowała zakup dwóch biotechnologicznych spółek, prowadzących zaawansowane badania kliniczne w obszarze onkologii, chorób autoimmunologicznych, a także przeciwdziałania groźnym chorobom wirusowym układu oddechowego. 

– Nabycie obu spółek wynika z celów strategicznych AstraZeneca, jakimi są rozwijanie innowacyjnych terapii m.in. nowotworów i chorób autoimmunologicznych oraz wspieranie profilaktyki i zaspokajania rosnących potrzeb w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym układu oddechowego. Nasza firma stale rozwija swoje zaangażowanie na rzecz pacjentów wykorzystując osiągnięcia nauki do pokonywania dotychczas nierozwiązanych problemów zdrowotnych. W AstraZeneca stawiamy na współpracę, bo dzięki niej możemy tworzyć lepszą przyszłość i zdrowe społeczeństwo – mówi Edyta Wojtkiewicz, dyrektor finansowa AstraZeneca.

Gracell Biotechnologies Inc., zakupiona w lutym br., to globalna firma biotechnologiczna prowadząca badania kliniczne w obszarze innowacyjnych terapii komórkowych przeznaczonych do leczenia raka i chorób autoimmunologicznych. Przejęcie to poszerza ofertę AstraZeneca o GC012F, terapię chimerycznym receptorem antygenowym (CAR) komórek T z antygenem dojrzewania limfocytów B (BCMA) o podwójnym ukierunkowaniu na CD19, opracowaną na nowej platformie FasT CAR-T. Terapia ta ma duży potencjał w leczeniu nowotworów krwi i chorób autoimmunologicznych. Gracell będzie funkcjonować jako spółka zależna należąca w całości do AstraZeneca.

Icosavax, spółka biotechnologiczna AstraZeneca pozyskana w styczniu br., koncentruje się na opracowywaniu szczepionek przy użyciu innowacyjnej platformy białkowych cząsteczek wirusopodobnych (ang. virus-like particle, VLP). Połączenie z Icosavax umożliwi rozwijanie portfolio AstraZeneca w obszarze przeciwdziałania RSV i ludzkiemu metapneumowirusowi (hMPV). Wirusy te stanowią główną przyczynę ciężkich zakażeń układu oddechowego i hospitalizacji osób dorosłych w wieku 60+ oraz osób z chorobami przewlekłymi, takimi jak choroby układu krążenia, nerek i układu oddechowego1-3. W wyniku przejęcia firma Icosavax stała się spółką zależną AstraZeneca.