Bez podwyżek stóp do końca 2019?

0

K. Zubelewicz, najbardziej jastrzębi członek RPP ocenił, że większość konieczna do przegłosowania podwyżki stóp proc. może się nie uformować nawet do końca 2019. Z żalem stwierdził, że w Radzie jest relatywnie duża tolerancja dla inflacji, nawet w obliczu możliwości jej przejściowego wzrostu do 4%. Naszym zdaniem z uwagi na zmianę funkcji reakcji Rady nakreślonego przez K. Zubelewicza scenariusza nie można całkowicie wykluczyć. Póki co utrzymujemy jednak naszą prognozę dwóch podwyżek w 2019 r.

Spadek bezrobocia nie zwalnia

Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w styczniu do 6,9% z 6,6% w grudniu potwierdzając szacunki MRPiPS. Odnotowany wzrost jest typowy dla początku roku, ze względu na sezonowy charakter prac w budownictwie i usługach oraz wygasanie umów na czas określony. Po odsezonowaniu spadek bezrobocia nie ustępuje i to pomimo coraz bardziej dotkliwych (wg deklaracji przedsiębiorstw) ograniczeń podaży pracy. Konsekwencją rekordowo niskiego bezrobocia (po odsez.) jest coraz wyższa dynamika płac. Szczegółowe dane za styczeń potwierdziły, że solidny wzrost wynagrodzeń nie wynikał z wypłat premii w górnictwie, ale z przyspieszenia wynagrodzeń w wielu branżach (m.in. administrowanie i działalność wspierająca, hotelarstwo i gastronomia, budownictwo). Dynamika płac poza górnictwem wyniosła 7,4% r/r, co było trzecią najwyższą wartością od 2008. W naszej ocenie w trakcie roku wzrost płac będzie nadal przybierać na sile.dynamika wynagrodzeń

Tymczasem dane BAEL za 4q potwierdziły, że stopa bezrobocia, również po wyeliminowaniu osób nieaktywnych a zarejestrowanych w Urzędach Pracy, osiągnęła pod koniec ubiegłego roku historyczne minimum na poziomie 4,5%. Zatrudnienie wg BAEL wyhamowało do 0,5% r/r z 1,5% r/ w 3q, natomiast liczba pracujących poza rolnictwem spowolniła do 1,2% r/r z 1,7% r/r. Po raz pierwszy w historii w rolnictwie zatrudnione było mniej niż 10% siły roboczej.

Źródło: PKO Bank Polski

Czytaj również:  Bank Pekao S.A. z kolejną dużą transakcją w sektorze energetycznym